Hem NYHETER Logistiksektorn efter Brexit

Logistiksektorn efter Brexit

Publicerat av: Redaktionen

Oavsett om det blir en “no deal” eller en mjuk Brexit måste alla som jobbar med logistik vara förberedda på alla eventualiteter.

Logistiksektorn efter Brexit 3Samtidigt ökar antalet obligatoriska tulldeklarationer med 8 000 procent.

Brexit närmar sig och med det kommer även stora förändringar i det ekonomiska förhållandet mellan EU och Storbritannien. Formen på dessa förändringar kommer i hög grad att bero på de pågående förhandlingarna mellan de två parterna – men vi kan redan idag se några trender som framträder redan. BluJay Solutions, experter inom logistik, ger prognoser och rekommendationer för logistikbranschen efter den 31 december 2020.

Förhandlingarna om Brexit går in i en ny fas.

När Storbritannien drar sig ur den inre marknaden och tullunionen vid årsskiftet kommer tulldeklaration, exportvillkor och skattearrangemang mellan EU och Storbritannien att förändras avsevärt – oavsett om båda sidor komma överens om ett handelsavtal då eller om Världshandelsorganisationens (WTO) minimistandarder automatiskt kommer att gälla när en hård Brexit träder i kraft.

En närmare titt på statistiken visar den enorma omfattningen av det som komma skall, för en sak är nämligen uppenbar när det kommer till internationell handel: Storbritannien är inte en ö. För närvarande importeras cirka 70 procent av alla varor som säljs i England, Skottland, Wales och Nordirland. Hälften av importen 2019 kom från Europeiska unionen (värde: 304 miljarder euro), import från länder utanför EU uppgick till 311,9 miljarder euro. Under samma period exporterade Storbritannien varor till ett värde av cirka 193,7 miljarder euro inom EU:s inre marknad och 217,3 miljarder euro utanför EU.

Automatiserade tullformaliteter

I händelse av en hård Brexit skulle tullformaliteterna ensamt öka drastiskt för handeln med EU-länder enligt Stefan Tärneberg, Director Solutions Consulting på BluJay Solutions.

– Skulle Storbritannien bli ett tredjeland, det vill säga ett land utanför EU, kommer antalet tulldeklarationer att flerdubblas. Förra året var brittiska företag tvungna att fylla i fem miljoner tulldeklarationer. När det kommer till en hård Brexit skulle den siffran stiga till 400 miljoner – en markant ökning med 8 000 procent.

Tullformaliteternas natur och omfattning är avhängig förekomsten av ett frihandelsavtal – och en Brexit utan handelsavtal skulle vara kostsamt menar Stefan Tärneberg.

– I bästa fall kommer Storbritannien att gå ur ronden med ett svart öga. Om det finns en överenskommelse kan tullformaliteterna begränsas. I ett “no deal-scenario” skulle å andra sidan avsevärda resurser bindas i företag genom att behöva fylla i komplexa tulldeklarationer. Företag måste ta saken i egna händer och automatisera tulldeklarationer. De som startar det nya året oförberedd kommer att uppleva en enorm chock den 1 januari.

Flödet av varor

Det är lika viktigt att ta hänsyn till de oundvikliga trafikköerna mellan Calais och Dover från och med den 1 januari 2021. Oavsett detaljerna i de nya tullbestämmelserna kan du förvänta dig en ojämn start och långa väntetider. När det är möjligt bör andra destinationer i Storbritannien väljas, särskilt i januari och februari, för att undvika den överbelastade länken till Dover. Hamnarna i London Gateway, Tilbury, Harwich och Newhaven är bra alternativ.

– Detta kommer naturligtvis inte att fungera för varje last. Färska blommor från Nederländerna eller frukt från Medelhavet kommer inte att överleva den långa resan. Det är lika problematiskt vid tunga laster där varje kilometer ökar kostnaden. Men för många företag erbjuder krisen också en möjlighet att göra leveranskedjan mer flexibel och därmed mer krissäker. Exempel är gemensam användning av containrar eller intensifierat samarbete mellan speditörer, logistikföretag, speditörer och tullagenter vid ruttplanering. De som når sina destinationer trots en bildligt talad hård sjö kommer att gynnas – även om detta innebär att man avviker från den kurs man har varit inställd på hittills, säger Stefan Tärneberg.

Relaterade Artiklar