Hem NYHETER Krisinformation.se är bäst på Facebook

Krisinformation.se är bäst på Facebook

Publicerat av: Redaktionen

Krisinformation.se, som drivs av MSB, har blivit utsedd till bästa myndighetssida på Facebook under årets andra kvartal.

Krisinformation.se är bäst på Facebook 3– Vi har varit otroligt aktiva och löpande kommunicerat både bekräftad information från svenska myndigheter men också egenproducerad information. Närvaro och dialog är andra framgångsfaktorer, säger Camilla Hedquist, tillförordnad enhetschef för Krisinformation.se.

Det är Kommunikationsanalys.se som ligger bakom mätningen av svenska myndighetssidor på Facebook. Under årets andra kvartal utses alltså Krisinformation.se, som förmedlar bekräftad information från svenska myndigheter före, under och efter en kris, till Sveriges bästa myndighetssida på Facebook. Bland annat har Krisinformation:

  • gjort flest inlägg under perioden. Med 107 inlägg var det nästan tre gånger så många som myndighetsgenomsnittet.
  • den sida som svarade snabbast på frågor och kommentarer, i genomsnitt inom 36 minuter.

– I början av pandemin ökade antalet frågor och kommentarer i våra sociala mediekanaler i det närmaste lavinartat. Vissa dygn kom uppemot 1 500 frågor och kommentarer. Människor var oroliga och ville ha information, säger Camilla Hedquist, tillförordnad enhetschef på Krisinformation.se och fortsätter:

– För att ha kapacitet att svara på frågorna schemalade vi bemanning också till kvällar och helger, för att finnas till hands när efterfrågan på information var som störst. För att klara av det fick vi utöka vår organisation ganska rejält. Därför snabbutbildade vi kollegor på andra delar av MSB, till exempel lärare på myndighetens skolor, som kunde hjälpa oss att svara på de många frågor och kommentarer som kom in.

Stort antal nya följare

Även antalet följare har ökat stadigt under året:

  • I början av 2020 hade Krisinformation.se 78 000 följare på Facebook. Nu, i mitten av augusti, har sidan cirka 145 500 följare.
  • Antalet följare på Instagram har också ökat kraftigt. I början på 2020 hade man 21 000 följare, nu har kontot 115 000 följare.

Vad gäller räckvidd, det vill säga hur många som har exponerats för kommunikationen, så nåddes som mest närmare 1,3 miljoner personer av ett inlägg om symptom. Ett inlägg om källkritik nådde närmare 700 000 personer.

Bakgrunden till många publicerade inlägg

De många inlägg som Krisinformation.se har publicerat på Facebook kan delvis förklaras med att både webbplatsen och sociala medie-kanalerna publicerar just bekräftad information från svenska myndigheter. På grund av pandemin kommunicerade många svenska myndigheter mer under kvartal två. Men Krisinformation.se har också publicerat mycket egenproducerad kommunikation, till exempel informationsgrafik för att påminna allmänheten om vikten av att följa myndigheternas rekommendationer. Mer information om sociala medier-mätningen finns på Kommunikationsanalys webbplats.

Vad är Krisinformation.se?

Webbplatsen drivs av MSB och förmedlar bekräftad information från svenska myndigheter före, under och efter en kris. Syftet är att göra det lättare för allmänheten att hitta bekräftad information genom att samla den på ett ställe. Ett annat syfte är att minska risken för att felaktig information sprids. Krisinformation.se ska också stärka den enskilda medborgarens förutsättningar att fatta beslut i en kris.

Relaterade Artiklar