Hem NYHETER Konkurser, rekonstruktioner och butiksdöd hemsöker

Konkurser, rekonstruktioner och butiksdöd hemsöker

Publicerat av: Redaktionen

Νu vill nya fintechbolaget ta svenska detaljhandeln in i framtiden. Wellstreet Ventures investerar 8 miljoner.

Konkurser, rekonstruktioner och butiksdöd hemsöker 2

Ola Levin, grundare och vd på Future of Retail

Historiskt sett ligger risken med att sälja varor till butiker i stabiliteten eller instabiliteten i dess finansiella struktur.

De flesta lösningar bygger på att leverantör skickar varor och ställer ut en faktura som ofta skall betalas inom 30 eller 60 dagar vilket innebär en riskexponering för leverantör och stressfaktor för återförsäljare. Medan butiker kämpar med lagerhållning, likviditet och konkursrisk, saknar leverantörer kontroll över vad som sker med produkter när de väl har levererats. Men det tillhör det förflutna. Fintechbolaget Future of Retail vill lösa förbindelserna mellan leverantörer och återförsäljare med en transparent, trygg och säker plattform.

Future of Retail har byggt en digitaliserad handelsplattform som demonterar väggarna mellan leverantörrer och återförsäljare i syfte att uppmana till närmare samarbeten för en ljusare och starkare framtid. Leverantören äger hela eller delar av lagret och återförsäljaren avlastas på så sätt i samarbetet med leverantören. Det upprättade avtalspaketet som exklusivt är framtaget av advokatbyrån Setterwalls, försäkrar alltid en trygg utgång, även om obestånd skulle uppkomma.

Bakom bolaget står grundaren Ola Levin som kommer närmast från finanskoncernen Alektum Group. Hans vision är att på några år råda bot på branschens föråldrade arbetssät och lyckas omdefinera förhållandet mellan leverantör och återförsäljare.

– Många butiker och kedjor inom detaljhandeln har stora möjligheter att kunna bli starkare och mer välmående bolag om man lyckas skruva ned de ekonomiska spänningarna som uppstår kring de stora inköpen av varulager. Samtidigt brottas många leverantörer med osäkerheten kring att skicka varor till sina återförsäljare, särskilt i dessa osäkra tider, säger Ola Levin, grundare och vd på Future of Retail.

Sändningsprodukten är utrustad med ett felsäkert avtal, hanterar betalningar och delar upp den sålda produktens värde i butiken. Följaktligen uppnår återförsäljare ett smidigare kassaflöde, bättre likviditet, bredare variation i butik, mindre kapitalbindning, en ökning av försäljningen, samt en ökning av marginalerna när inkuransen minskar.

– Vi har valt ut det allra bästa från konceptet konsignationslager men byggt en digital handelsplattform och ett betalsystem som tillsammans med ett framtaget avtalspaket skapar en unik tjänst på marknaden idag genom att jobba med vårt system skapar vi förbättrad likviditet, jämnare kassaflöde och ökad försäljning på alla nivåer eftersom vi möjliggör handel med ett bredare sortiment och kollektion på ett unikt, tryggt och säkert sätt för alla påkopplade parter, säger Ola Levin.

Fintechbolaget ingår i acceleratorprogrammet Fintech Loft som drivs av Wellstreet i partnerskap med molnjätten AWS. Wellstreet Ventures Fund I har investerat 8 miljoner kronor i bolagets utvecklingsfas.

– Future of Retail skapar framtidens handel och synkroniserar alla element i leverantörs- och detaljhandelskedjan för den bästa servicen till slutkunden. Det är faktiskt därför vi ser det som en lysande lösning. När slutkunden har bättre erfarenheter, så säljer leverantörer och återförsäljare mer, säger Armando Coppola, Head of Fintech på Wellstreet.

Relaterade Artiklar