Hem NYHETER Klarna: Stora förändringar i svenskarnas shoppingvanor på nätet efter Coronaviruset

Klarna: Stora förändringar i svenskarnas shoppingvanor på nätet efter Coronaviruset

Publicerat av: Redaktionen

Färsk statistik från Klarna visar hur svenska konsumenter har förändrat sitt shoppingmönster på nätet under de senaste veckorna.

Klarna: Stora förändringar i svenskarnas shoppingvanor på nätet efter Coronaviruset 2

Viveka Söderbäck, Klarnas expert på konsumentbeteende

De åtgärder som vidtagits för att minska spridningen av Coronaviruset har gett stora effekter på vad, hur och när vi handlar online. Klarna rapporterar om varukategorierna som har ökat mest i olika åldersgrupper, hur skillnaderna ser ut i landet och vilka tidpunkter som är mest populära att handla på.

– Svenskarna verkar handla mer på arbetstid än normalt när de jobbar hemifrån, och det är särskilt tydligt att många verkar passa på att shoppa under lunchtimmen på hemmakontoret. Vi kan se samma utveckling i våra nordiska grannländer, men till skillnad från övriga nordbor så fokuserar svenskarna framförallt köpen till den traditionella lunchtimmen i betydligt högre utsträckning än andra tider på dagen, säger Viveka Söderbäck, Klarnas expert på konsumentbeteende.

Allt fler köp under den traditionella lunchtimmen när svenskarna handlar mer på nätet under arbetstid

När allt fler svenskar har börjat spendera mer tid i hemmet under de senaste veckorna så har köpen börjat fördelas mer jämnt under veckan, och även under dygnets timmar. Tidigare handlades det allra mest på nätet under kvällstid, men under de senaste veckorna har det blivit tydligt att skillnaderna mellan dygnets timmar har börjat jämnas ut med en större andel köp mitt på dagen samtidigt som kvällar och nätter relativt sett blir mindre populära att handla på. Andelen köp ökar mellan klockan 8 och 18, och allra mest mellan 12 och 13, medan de relativt sett minskar under dygnets övriga tider. Klockan 21 är fortfarande det mest populära klockslaget att handla online på, men minskar också mest i jämförelse med övriga timmar på dygnet när dagarna har börjat jämnas ut.

– Det är också tydligt att lördagar har fått ett litet uppsving, som annars är dagen det handlas betydligt mindre på nätet än den övriga veckan. Detta beror säkerligen på att fler väljer att stanna hemma, och inte besöker fysiska butiker i lika hög utsträckning som tidigare, säger Viveka Söderbäck.

Åtta av Sveriges tio största städer minskar sin andel av den totala näthandeln när invånarna i Sveriges mindre kommuner står för en allt större del av köpen

Klarnas shoppingindex, som jämför om invånarna i Sveriges län- och kommuner shoppar mer eller mindre än genomsnittssvensken, visar att de senaste veckorna har inneburit tydliga förändringar. Åtta av Sveriges tio största städer har minskat sin andel av den totala näthandeln, samtidigt som invånarna i majoriteten av Sveriges mindre orter har ökat sin. Det är framförallt i Södermanlands län, Dalarnas län och Västernorrlands län som invånarna ökat sin andel av näthandeln mest. De tre enskilda kommunerna där e-handeln har ökat kraftigast under de senaste två veckorna, jämfört med en genomsnittlig dag i februari, återfinns däremot samtliga i Västra Götalandsregionen och har 10 000 invånare eller färre; Dals-Ed, Svenljunga och Mellerud.

– Det är väldigt tydligt att e-handeln har ökat mest på mindre orter, samtidigt som storstäderna relativt sett har minskat sin andel av den totala näthandeln. Delvis kan detta bero på att fler upptäcker och provar på näthandeln för första gången, men även på att färre landsortsbor vill ta sig in till städerna för att shoppa och istället har föredragit att göra det hemifrån i högre utsträckning under de senaste veckorna, säger Viveka Söderbäck.

Vardagsinköp via näthandeln ökar kraftigt bland äldre konsumenter medan yngre prioriterar underhållning och barnprodukter

Utvecklingen under de senaste veckorna har  påverkat vilka varukategorier som svenskarna väljer att spendera sina pengar på, och det finns tydliga skillnader mellan olika konsumentgrupper. Unga konsumenter mellan 18 och 35 år har börjat prioritera kategorin underhållning, som böcker, filmer och musik, mer under de senaste veckorna, medan de som är mellan 36 och 55 år istället framförallt föredrar hem och trädgård i högre utsträckning. Något som de båda åldersgrupperna har gemensamt är att andelen köp av barnprodukter ökat. Konsumenter som är 56 år eller äldre har börjat fokusera sin näthandel på vardagsinköp inom mat och dryck och hälsa och skönhet. Män har framförallt börjat spendera en allt större del av plånboken på vardagsinköp av mat och dryck medan det bland kvinnor är andelen köp av barnprodukter som ökat mest.

– De senaste veckorna har förändrat hur svenskarna väljer att spendera pengar online, och det finns tydliga skillnader mellan olika grupper av konsumenter. Yngre konsumenter prioriterar framförallt det som kan tänkas underlätta hemmasittandet, som underhållning och barnprodukter, medan de som är äldre istället har ökat andelen vardagsinköp som mat- och apoteksvaror, det vill säga saker som de i vanliga fall brukar köpa i fysisk butik men som de nu testar att köpa online för första gången, säger Viveka Söderbäck.

Statistik från Klarnas betalningslösningar*

Län där e-handeln ökat mest per person jämfört med genomsnittssvensken

 • Södermanlands län
 • Dalarnas län
 • Västernorrlands län
 • Gävleborgs län
 • Jönköpings län

Kommuner där e-handeln ökat mest per person jämfört med genomsnittssvensken

 • Dals-Ed (Västra Götalandsregionen)
 • Svenljunga (Västra Götalandsregionen)
 • Mellerud  (Västra Götalandsregionen)
 • Vaxholm (Stockholms län)
 • Skinnskatteberg (Västmanlands län)

Varukategorier som tar en större andel av plånboken (åldersgrupper)

 • 18-35: Underhållning, barnprodukter
 • 36-55: Barnprodukter, Hem & trädgård
 • 56+: Mat & dryck, Hälsa & skönhet

Varukategorier som tar en större andel av plånboken (kön)

 • Män: Mat & dryck
 • Kvinnor: Barnprodukter

Klarnas shoppingindex över Sveriges län- och kommuner

(Index (100) representerar den genomsnittlige svenskens shopping, och en högre eller lägre siffra visar om invånarna i länet handlat mer eller mindre per person)

Listplacering** Län Shopping per capita
1 (1) Stockholms län 119
2 (3) Uppsala län 105
3 (2) Jämtlands län 103
4 (4) Norrbottens län 100
5 (6) Västmanlands län 97
6 (10) Gävleborgs län 97
7 (5) Region Halland 96
8 (14) Dalarnas län 96
9 (16) Södermanlands län 96
10 (9) Örebro län 95
11 (7) Region Skåne 94
12 (13) Värmlands län 94
13 (8) Västra Götalandsregionen 94
14 (11) Östergötlands län 93
15 (18) Jönköping 92
16 (12) Region Gotland 91
17 (15) Kronobergs län 91
18 (17) Blekinge län 91
19 (21) Västernorrlands län 89
20 (19) Kalmar län 88
21 (20) Västerbottens län 88

Relaterade Artiklar