Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGARSÄKERHET Kamerabaserad detektering av gående ökar säkerheten

Kamerabaserad detektering av gående ökar säkerheten

Publicerat av: Redaktionen

Linde Material Handling samarbetar med teknikbolaget Retenua för att förebygga truckolyckor genom förarassistanssystemet emitrace.

Kamerabaserad detektering av gående ökar säkerheten 3Systemet övervakar en definierad riskzon och varnar så snart gående närmar sig trucken genom att detektera reflexer på varselkläder.

emitrace är ett helintegrerat visionssystem som är framtaget för att förebygga olyckor mellan människa och maskin. Systemet övervakar en definierad riskzon och varnar föraren om gående kommer in i zonen. Varningen sker som standard genom en optisk signal, men det går även att förstärka varningen med ljud.

Detektering av reflexer

emitrace® är ett kamerabaserat system som använder AI-teknologi för att detektera gående genom reflexer på varselkläder, exempelvis reflexvästar. Tack vare IR-teknik fungerar emitrace® i olika typer av förhållanden och kan användas både inom- och utomhus, dag som natt. Eftersom reflexvästar redan är ett krav i många verksamheter behövs det i många fall enbart installation av hårdvara på trucken.

Från forskning till färdig produkt

Samarbetet mellan Linde Material Handling och Retenua började redan 2014. Örebro universitet bedrev då ett forskningsprojekt om framtida styrsystem för autonoma fordon där Linde Material Handling deltog. Två av forskarna i projektet, Henrik Andreasson och Rafael Mosberger, arbetade parallellt med utveckling av visionssystem för autonoma fordon, vilket blev startskottet för Retenua.

– Jag tyckte att Henrik och Rafaels arbete med en kameralösning för igenkänning av reflexer och reflexvästar kunde vara intressant som personsäkerhetssystem även för truckar, berättar Henrik Bergsten, konstruktions- och teknikansvarig på Linde Material Handling. Därefter har vi följt projektets utveckling under flera års tid och hjälpt till med testning och utvärdering, både hos våra kunder men också på vår egen produktionsanläggning. Att vi nu får vara med och lanserar den färdiga produkten i Sverige känns väldigt spännande.

Linde Material Handling kommer distribuera emitrace® på den svenska truckmarknaden.

Relaterade Artiklar