Inför ett mer träffsäkert omställningsstöd som inkluderar lönekostnader
Hem NYHETER Inför ett mer träffsäkert omställningsstöd som inkluderar lönekostnader

Inför ett mer träffsäkert omställningsstöd som inkluderar lönekostnader

Publicerat av: Redaktionen

Äntligen har det presenterats ett konkret förslag I finansutskottet där lönekostnaderna inkluderas i omställningsstödet.

Inför ett mer träffsäkert omställningsstöd som inkluderar lönekostnader

Detta är ett förslag och initiativ som landets krisande småföretagare efterfrågat och väntat på och som på kort tid stöttats av en stor grupp företagare i uppropet ”Rädda Småföretagen – Stöd det nya krisstödet!”.

Vi uppmanar samtidigt nu alla att skriva under den namninsamling som Småföretagarnas Riksförbund har startat till stöd för förslaget om ett omställningsstöd som inkluderar lönekostnader. Namninsamlingen hittar du HÄR. Tillsammans är vi många som snarast vill se en förändring.

Finansministern presenterade den 12 april sin senaste prognos och konstaterade en fortsatt tudelning mellan industri- och tjänstesektorn. Det visar tydligt att de krisstöd som regeringen och mittenpartierna presenterat under Coronaperioden främst varit gynnsamma för industrin. Den industri som inte drabbats särskilt hårt av restriktionerna. Samtidigt hotas verksamheter inom hotell, event, restaurang och besöksnäring av nedskärningar och nedläggningar. Denna orättvisa fördelning av stöd visar på regeringens ovilja att möta den grupp företag som drabbats värst av restriktionerna. Samtidigt finns det förslag som skulle kunna stötta tjänstesektorn på ett mer träffsäkert sätt.

Det är nu upp till bevis för politikerna i finansutskottet om de vill minska klyftan mellan industri- och tjänstesektorn. Stöttar de enbart regeringens storindustripolitik eller vill de på allvar stötta landets krisande småföretagare?

För att rädda företag och jobb i de branscher som drabbats allra hårdast av Coronakrisens effekter behöver krisstöden förbättras. Stora delar av tjänstesektorn har exempelvis inte kunnat nyttja stödet vid korttidsarbete i samma utsträckning som företag inom industrin. Förutsättningarna för att korttidspermittera personal är avsevärt sämre i vissa delar av tjänstesektorn, på grund av hur företagen och deras verksamhet fungerar. För dessa företag blir stöd vid korttidsarbete mindre aktuellt eller inte aktuellt överhuvudtaget – trots att företagen behöver stöd.

Inom delar av tjänstesektorn är exempelvis personalomsättningen mycket stor, jämfört med hur det bland annat ser ut inom industrin. En stor andel av tjänsteföretagen har den största delen av sina fasta kostnader i löner. En vanlig restaurang har personalkostnader som motsvarar 50% av omsättningen. För dessa företag är det av betydelse att få krisstöd som möjliggör att de kan få kompensation för lönekostnader. Därför bör omställningsstödet göras om och breddas.

Småföretagarnas Riksförbund vill se att lönekostnaderna inkluderas i existerande modell för omställningsstöd så att företag som tappat omsättning på grund av restriktionerna kan kompenseras fullt ut. Ett sådant förslag skulle vara betydligt mer träffsäkert för drabbade företag inom tjänstesektorn, i förhållande till korttidsstödet som är på väg mot ett administrativt regelhanteringshaveri.

Regeringen bär ett stort ansvar för att företag som har all rätt att få stöd och hjälp svävar i ovisshet i flera månader på grund av rättsosäker hantering av korttidsstöd. De långa handläggningstiderna för stöd vid korttidsarbete hotar hela stödets funktion vilket innebär att ett omställningsstöd inkluderat lönekostnader skulle bli av ännu större betydelse för de hårdast krisdrabbade småföretagen.

Relaterade Artiklar