HUI Research utvecklar nya index för att följa detaljhandelns strukturomvandling
Hem NYHETER HUI Research utvecklar nya index för att följa detaljhandelns strukturomvandling

HUI Research utvecklar nya index för att följa detaljhandelns strukturomvandling

Publicerat av: Redaktionen

Digitaliseringen förändrar handeln i snabb takt.

HUI Research utvecklar nya index för att följa detaljhandelns strukturomvandling 2Tillväxten sker främst på nätet, vilket inte fångas upp av befintliga statistikkällor. Av denna anledning kommer HUI Research (HUI) utveckla nya tjänster för att bättre följa handelns strukturomvandling. Statistiska Centralbyrån (SCB) och HUI avslutar samarbetet kring Detaljhandelsindex (DHI). Orsaken är att nuvarande digitalisering och branschglidning i detaljhandeln kräver en modernare statistik än vad SCB:s uppdrag omfattar. Detta medför att HUI Research inte längre kommer att vara avsändare till det DHI som SCB även fortsättningsvis publicerar.

Samarbetet kring DHI har bestått i att HUI bistått myndigheten med branschexpertis och analys, men även med insamling av företagsuppgifter. HUI kommer istället att utveckla nya branschrapporter och handelsmätningar samtidigt som SCB kommer att fortsätta publicera DHI utan HUI:s medverkan.

– För att kunna analysera enskilda detaljhandelsbranscher eller följa utvecklingen mellan butik och e-handel krävs nya mätningar som HUI kommer att utveckla. DHI kommer även fortsättningsvis utgöra en god indikator över handelns försäljningsutveckling på övergripande nivå men saknar spets för att mäta handelns strukturomvandling, säger Jonas Arnberg, VD på HUI Research.

Detaljhandelsindex kommer att publiceras i samarbete mellan SCB och HUI Research till och med publiceringen av mars månads preliminära utfall den 27 april. Därefter fortsätter SCB att genomföra och publicera Detaljhandelsindex utan HUI.

– Vi bedömer att vi kommer att kunna genomföra en god analys av hur handeln utvecklas via de mätningar vi redan gör samt de nya vi planerar att addera. HUI är den institution man går till för att förstå hur handeln utvecklas, avslutar Jonas Arnberg, VD på HUI Research.

Samarbetet med Detaljhandelsindex (DHI) startades år 2002 efter att SCB:s ”Säljindex” och HUI:s ”Snabbindex”, som båda mätte detaljhandelns försäljningsutveckling, slogs ihop. Samarbetet möjliggjorde en minskad uppgiftslämnarbörda för detaljisterna och en högre kvalitet, dessutom undvek branschen förvirringen med två olika mätningar. Nu avslutas alltså samarbetet mellan HUI och SCB.

Relaterade Artiklar