Här är orsakerna till transportsektorns teknikstrul
Hem TRANSPORT-&-LOGISTIK Här är orsakerna till transportsektorns teknikstrul

Här är orsakerna till transportsektorns teknikstrul

Publicerat av: Redaktionen

Orsakar både driftstopp och försenade leveranser

Transport- och logistikbranschen blir allt mer digitaliserad, men en undersökning gjord av mobilitetsföretaget SOTI visade nyligen att branschen har en bra bit kvar i implementeringen av de digitala verktygen.

70 procent av cheferna inom transport- och logistik svarar att minskning av driftstopp för mobila enheter är en viktig affärsfråga för deras organisation. Nu har SOTI också släppt statistik över vilka de största orsakerna är till transport- och logistikbranschens driftstopp och försenade leveranser.

IoT- och mobilitetsföretaget SOTI:s senaste undersökning inom transport- och logistiksektorn visar att teknik och system inte hänger med i utvecklingen i branschen. Den största orsaken till det är bristen på integrerad teknik.

– Det senaste året har satt fokus på behovet av korrekt integration av teknik. Transport- och logistikföretag investerar mycket i ny teknik just nu, men vi ser inte någon sammanhängande strategi för hur den nya tekniken ska implementeras. Beslutsfattare inom transport- och logistikbranschen måste förstå att deras organisationer slösar bort tid, pengar och produktivitet genom att inte ta hänsyn till implementeringen och integrationen, säger Stefan Spendrup, Nord- och Västeuropachef, SOTI.

Tre av tio, 31 procent, uppger att äldre teknik inte är helt integrerad med nya system och nästan hälften av respondenterna uppger att personalen uppdaterar flera system manuellt. Detta leder till ineffektivitet och flaskhalsar som hade kunnat förhindras om systemen hade implementerats bättre.

Här är orsakerna till transportsektorns teknikstrulNästan en tredjedel, 32 procent, anger att huvudorsaken till driftstopp och försenade leveranser är oförmågan att komma åt IT-hjälp eller applikationer för att felsöka och avhjälpa enheter på distans.

29 procent av transport- och logistikbranschen säger också att information inte delas mellan alla system som används, vilket kan leda både till dubbeljobb och till sämre kvalitet genom bristen på visibilitet. Dessutom är problemen inte slut även om alla system är optimalt implementerade, eftersom man har problem även i utbildandet av användarna. 26 procent anger bristande eller obefintlig personalutbildning om användandet av tekniken som orsak till driftstopp och försenade leveranser.

Relaterade Artiklar