Här är de mest populära sociala medierna bland e-handlare i Sverige
Hem E-HANDEL Här är de mest populära sociala medierna bland e-handlare i Sverige

Här är de mest populära sociala medierna bland e-handlare i Sverige

Publicerat av: Redaktionen

Nordboost har låtit utföra en undersökning över vilka e-handlare i Sverige som har flest följare i sociala medier.

Studien grundar sig på Sveriges 100 största e-handlare enligt Ehandel.se.

Data som samlats in för respektive e-handelsföretag ger oss en unik bild över vilka sociala medier som är störst bland e-handelsföretag i Sverige.

De sociala medier som ingått i studien är: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn och YouTube.

Resultatet från studien ger flera spännande insikter i exempelvis vilka sociala medier som används med framgång av e-handelsföretag med hög tillväxt i Sverige. Studien ger även vissa indikationer på hur e-handlare använder dessa kanaler för att nå ut och engagera sina följare.

Här är några av de slutsatser som kan sammanfattas av studien:
 • Av de 100 största e-handelswebbplatserna i Sverige som ingått i studien framgår att Instagram är den sociala mediekanal med flest följare.
 • Nakd.com är den e-handelswebbplats med flest totala följare i samtliga sociala medier som ingått i studien med huvudkontor förlagt i Sverige.
 • Bland e-handlare i Sverige med huvudkontor utanför Sveriges gränser är Amazon.se den e-handelswebbplats med totalt sett flest antal följare i sociala medier.
Instagram – mest populär bland följare till svenska e-handlare på sociala medier

Studien som utförts av Nordboost, ett svenskt företag som specialiserar sig på e-handel och digital marknadsföring, har kunnat visa att Instagram tveklöst är den sociala medieplattform med flest följare bland e-handlare i Sverige. Räknat till antal följare står Instagram för hela 38.9% av totalt antal av följare i sociala medier. Minst populärt bland följare till e-handlare i Sverige är Linkedin med endast 2.1% av antalet följare i samtliga kanaler som ingår i studien.

Det är intressant att Instagram är den kanal bland sociala medier som är störst bland följare till svenska e-handlare. I en liknande studie över e-handlare på den norska marknaden har man kunnat påvisa att Facebook är den sociala media som är störst i Norge.

Största e-handlarna i sociala medier

Av de 100 största webbutikerna på den svenska marknaden är Nakd.com den webbplats med flest följare i sociala medier, tätt följt av Desenio.se.

Desenio AB ägare till Desenio.se är dock även ägare till

Här är de mest populära sociala medierna bland e-handlare i Sverige

Posterstore.se som är den webbplats som är den fjärde största i antal följare på sociala medier. Desenio.se och Posterstore.se har tillsammans fler följare än Nakd.com men eftersom att undersökningen som gjorts av Nordboost AB grundar sig på e-handelwebbplatser och inte e-handelsbolag, behandlas Posterstore.se och Desenio.se som två separtata enteter. Värt att notera är dock att Desenio AB driver två av Sveriges mest framgångsrika e-handelswebbplatser sett till antalet följare i sociala medier.

Här nedan är de största e-handelswebbplatserna i Sverige avseende antal följare i sociala medier.

Topp 5 e-handlare med huvudkontor i sverige
 1. Nakd.com: (3,359,370 följare)
 2. Desenio.se: (2,300,092 följare)
 3. Revolutionrace.se: (1,474,443 följare)
 4. Posterstore.se: (1,472,876 följare)
 5. Idealofsweden.se: (1,315,326 följare)
Topp 5 e-handlare med huvudkontor i eller utanför sverige
 1. Amazon.se: (7,376,071.00 följare)
 2. Nakd.com: (3,359,370.00 följare)
 3. Hellofresh.se: (2,879,026.00 följare)
 4. Desenio.se: (2,300,092.00 följare)
 5. Revolutionrace.se: (1,474,443.00 följare)

* Antalet följare är räknat på det sammanlagda antalet följare vid tidpunkten för studien i följande kanaler: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn och YouTube.

E-handelns mest populära sociala medier

Så vilka sociala medier är störst sett till antalet följare till e-handlare i Sverige? Som nämnt ligger Instagram i topp. Instagram erbjuder e-handelsföretag flera fördelar, inte minst när det kommer till möjligheten till publicitet i form av användargenererat “user-generated content (UGC).

Omdömen, kommentarer eller bilder och videos som delas av användare som exempelvis använder produkter kan ha ett stort värde för e-handlare. Ytterligare en fördel med Instagram är att e-handlare kan sälja sina produkter direkt på Instagram, utan att behöva få profilbesökare och följare att gå till själva e-handelswebbplatsen i fråga.

Här är listan över de sociala medier som enligt studien är störst i antalet följare hos de 100 största e-handlarna i Sverige:

 1. Instagram 38.9% 15,369,223
 2. Facebook 32.3% 12,770,611
 3. X (Twitter) 15.3% 6,061,660
 4. TikTok7.8% 3,067,739
 5. YouTube 3.6% 1,423,255
 6. Linkedin 2.1% 836,556
Data och metod

Data som ovanstående analys bygger på samlades in av Nordboost AB mellan den 25 oktober och 7 november 2023. Datainsamlingen har skett genom att man manuellt låtit undersöka de officiella sociala mediekontona till respektive e-handelswebbplats som ingår i studien. Hela underlaget till studien finns publicerad på nordboost.se.

Sociala medier som ingått i studien är följande: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn och YouTube. Genom att kombinera data avseende följarantal i sociala medier har nätbutikernas popularitet och närvaro på sociala medier åskådliggjorts.

De 100-topp e-handelswebbplatser som ingått i studien är hämtade från den topp-lista som tagits fram av ehandel.se över webbutiker med högst omsättning i Sverige.

Relaterade Artiklar