Hem NYHETER Handelns betydelse i utsatta områden utreds

Handelns betydelse i utsatta områden utreds

Publicerat av: Redaktionen

Ett nytt forskningsprojekt vid Lunds universitet ska under två år undersöka handelns betydelse för upplevd trygghet i utsatta områden.

Handelns betydelse i utsatta områden utreds 2

Handelns betydelse i utsatta områden utreds

Ett utsatt område är en stadsdel eller förort med låg socioekonomisk status och där det ofta finns kriminell påverkan på lokalsamhället.

Projektet följer pågående samarbetsprojekt för ökad trygghet och levande stadsmiljö i Stockholm/Järfälla, Malmö, Helsingborg, Jönköping och Kristianstad.

-I tidigare studier har vi sett att trygghetsfrågor isoleras och sorteras in i olika organisatoriska stuprör. Vi har också sett att nyhetsrapportering har betydelse för vilka platser som upplevs som trygga och otrygga. Vissa platser tenderar att demoniseras och hamna i en ond cirkel av medial ryktesspridning (särskilt i sociala media) som kan vara svår att bryta. I detta projekt tar vi ett helhetsgrepp om trygghetsaspekten och undersöker den utifrån ett platsutvecklingsperspektiv med fokus på rumslighet och kommunikation, säger Cecilia Cassinger, projektledare och docent vid institutionen för strategisk kommunikation, Lunds universitet.

Forskningen kopplar an till en sedan länge aktuell diskussion om vad som blir kvar i städerna när handeln stänger ner. Den lokala handelns betydelse och sårbarhet uppmärksammas ofta i kriser, såsom den pågående covid-19 pandemin, men bakom kriserna finns mer långsamma processer kopplat till negativa mediabilder, oattraktiv fysisk stadsmiljö och handelns egen strukturomvandling

-Expansionen av extern och e-handel leder till färre fysiska handelsmiljöer i städerna. Vi vill bidra till diskussionen om de olika aktörernas, inklusive konsumentens, moraliska bidrag och ansvar för stadsmiljön. Det nya med detta projekt är att det undersöker den fysiska handelns samhällsbärande funktion och värde för att upprätthålla trygghet i städerna, förklarar Ola Thufvesson, fil dr i kulturgeografi vid institutionen för service management och tjänstevetenskap och forskare i projektet.

Projektet finansieras av Handelsrådet och inleds i början av 2021. Närmast kommer forskarna att möta deltagare i projektets referensgrupp i ett panelsamtal om strategier för trygga stadskärnor under Lunds universitets framtidsvecka den 14 oktober. Här kan du läsa mer samtalet.

Relaterade Artiklar