Handel med data ny framtidsmarknad – Sveriges främsta experter ger råd
Hem NYHETER Handel med data ny framtidsmarknad

Handel med data ny framtidsmarknad

Publicerat av: Redaktionen

Handeln med data ökar explosionsartat.

Handel med data ny framtidsmarknad – Sveriges främsta experter ger rådUtvecklingen kommer att eldas på ytterligare när EU senare i år presenterar sin nya Data Act. För att öka kunskapen om de affärsmöjligheter som uppstår ordnar advokatbyrån Setterwalls ett seminarium online med några av Sveriges främsta experter på området.

Företag, myndigheter och andra organisationer genererar allt mer data. Inte sällan sker det som en bieffekt av den primära verksamheten. Informationen stuvas sedan undan på företagens serverar. Och där blir den ofta liggande. Som en outnyttjad resurs.

– Ju fler enheter som kopplas upp, desto mer data produceras. Den här utvecklingen kommer att accelerera med utbyggnaden av 5G-nätet. Parallellt sker hela tiden nya landvinningar inom artificiell intelligens, en utveckling som i sin tur är beroende av att de allt större datamängderna görs tillgängliga. Vi står alltså inför en situation där data blir en allt mer efterfrågad resurs och handelsvara, säger Jörgen Axelsson, delägare på Setterwalls och rankad som en av Sveriges ledande advokater inom telekom- och IT-frågor.

Det nya guldet

Tillsammans med kollegan Magnus Mårtensson, expert på IT- och immaterialrätt, håller Jörgen Axelsson i ett webinarium den 28 januari med titeln ”Data – det nya guldet”. Förutom de rent affärsmässiga aspekterna – hur kan den egna datan bli en tillgång? – behandlas även avtalsrättsliga och legala frågor kring den nya marknaden.

– För att data ska kunna utnyttjas som en resurs krävs det att den delas. Det här är något som många företag reagerar reflexmässigt emot. Man är orolig för hur den information man själv har genererat kommer att användas av andra. Dessutom saknas legal tydlighet på området, säger Magnus Mårtensson.

Europa ligger efter

Några av dem områden där data är på väg att bli en avgörande del av utvecklingen är sjukvård, läkemedel, fordonsutveckling, logistik och gröna näringar. Men marknaden är fortfarande i sin linda.

– Jämfört med aktörer som Kina och USA ligger Europa efter. Inom EU pågår därför ett initiativ som ska främja delandet av data mellan företag och upprätta en stark inre marknad, säger Jörgen Axelsson.

Ökad avtalsutveckling

Data Act, som initiativet kallas, beräknas presenteras av EU-kommissionen mot slutet av året. Det syftar bland annat till att skapa legal tydlighet. Men fortfarande kommer utbytet av data mellan organisationer, antingen det sker horisontellt, mellan olika aktörer, eller vertikalt, det vill säga i grossistled, till största delen att regleras i avtal. På Setterwalls förutspår man därför en växande avtalsutveckling på området.

– Som exempel kan vi använda en vindkraftpark. I den genereras allt från väder- till driftdata. Vem har rätt till den datan? Tillverkaren av vindkraftsverken eller den som driver vindkraftparken? Det här är en typ av avtalssituationer som vi kommer att se allt mer av i takt med att fler förstår värdet på datan, säger Jörgen Axelsson.

Pågående utveckling

Både han och Magnus Mårtensson välkomnar en ökad tydlighet från lagstiftarna. Men att vänta på EU-kommissionens Data Act är inget som de rekommenderar.

– Det här är en pågående utveckling. Då är det viktigt att redan nu fundera på vad det innebär för min verksamhet, säger Jörgen Axelsson.

Webinariet hålls den 28 januari kl. 12.00. Det är gratis att delta. Anmäl sker via följande länk:

Webbinarium: Data- Det nya guldet! | Webbinarium: Data- Det nya guldet! (setterwalls.se)

Relaterade Artiklar