Hem NYHETER Freja eID lanserar unik mobil e-tjänstelegitimation

Freja eID lanserar unik mobil e-tjänstelegitimation

Publicerat av: Redaktionen

Verisec utökar användningsområdet för sin e-legitimationstjänst.

Freja eID lanserar unik mobil e-tjänstelegitimation 3Användare kan nu med funktionen Organisations eID enkelt upprätthålla principen att skilja på det de gör privat och i olika roller – i en och samma mobila e-legitimation.

Freja eID bygger på personliga attribut medan Organisations eID bygger på attribut kopplade till användarens tjänsteutövning eller roll i en organisation. Organisations eID kan användas som e-tjänstelegitimation, medlems-ID eller i andra sammanhang där man vill koppla ett specifikt attribut, som exempelvis anställningsnummer, till en roll.

Med Freja eID för privat bruk och Organisations eID i samma app har användare inom organisationen en e-legitimation som tydligt separerar privatlivet från yrkesliet, ansvarsområdet eller rollen.

Organisations eID har utvecklats med stöd från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova inom ramen för utlysningen ”Digital säkerhet och tillförlitlighet – Tema: Identitet respektive blockkedjor”.

Det finns ett uppdämt behov av en kostnadseffektiv och användarvänlig mobil e-tjänstelegitimation i Sverige, inte minst inom offentlig sektor. De tjänstelegitimationer som används idag är ofta dyra, har tekniska och regulatoriska begränsningar eller bygger på att det är användaren som privatperson, inte tjänsteutövare, som identifierar sig.

Freja eID finns tillgänglig på olika tillitsnivåer och Freja eID+ på tillitsnivå 3 är den enda mobila e-legitimationen som är godkänd för kvalitetsmärket Svensk e-legitimation, av DIGG – Myndigheten för digital förvaltning.

Johan Henrikson, VD Verisec kommenterar:

”Att blanda ihop den privata identiteten med exempelvis yrkesrollen kan skapa problem kring frågor som ansvar och rättssäkerhet. Med Organisations eID har vi utvecklat en unik ID-lösning – separerad från den privata e-legitimationen – som bäddar för effektivare digitalisering inom såväl offentlig som privat sektor.”

Relaterade Artiklar