Företagens webbplatser vänder sig till barnidrott med kommersiella krafter
Hem UNDERSÖKNING Företagens webbplatser vänder sig nu till barnidrott med kommersiella krafter

Företagens webbplatser vänder sig nu till barnidrott med kommersiella krafter

Publicerat av: Redaktionen

Avhandlingen har undersökt företag som säljer idrottstjänster till barn och ungdomar i Sverige.

Det som förvånade mig var att det idag finns företag som erbjuder idrott till allt från bebisar och yngre barn till ungdomar, säger Jesper Karlsson.

De olika delarna i avhandlingen har undersökt vilka tjänster som 50 företag erbjuder på sina webbplatser.

Jesper Karlsson har bland annat analyserat hur företagen säljer dessa. Han placerar den kommersiella utvecklingen i relation till hur idrotten tillsammans med samhället har förändrats.
– Det som skiljer ideella verksamheter från kommersiella företag är att de senare har ett syfte att tjäna pengar.

De kommersiella företagen har olika fokus beroende på vilken ålder företagen vänder sig till. De företag som riktar sig till småbarn erbjuder en form av barngymnastik, sedan finns det företag för äldre barn och ungdomar som erbjuder en veckas idrottsläger inom många olika idrotter, oftast under sommaren. För samma målgrupp som den senare finns också företag som är mer specialiserade på en idrott. De säljer träningspass och träningsläger till individuella idrottare.
– Oavsett vilken typ av företag det är kommunicerar de på likartat sätt på sina webbplatser. De erbjuder individualiserad träning med utbildade tränare som ger barnet eller idrottaren glädje. Bilderna på webbplatserna representeras dessutom av vita pojkar och flickor som oftast är fysiskt aktiva. På så vis skapar företagen också föreställningar om vilka som är deras kunder. Föreställningarna går inte i samma linje som ”En idrott för alla” som är Riksidrottsförbundets vision, säger Jesper Karlsson.

Jesper Karlsson har även undersökt hur ledande personer från olika företag som riktar sig till barn och ungdomar ser på den kommersiella utvecklingen.

Företagens webbplatser vänder sig till barnidrott med kommersiella krafter

Jesper Karlsson, doktorand vid GIH

– De bedömer den kommersiella utvecklingen som en del av dagens samhälle och samtidigt ser de sina verksamheter som komplement till föreningsidrotten. En del av dem menar att de kompletterar föreningsidrotten genom att erbjuda en mer lekfull barn- och ungdomsidrott medan andra menar att de erbjuder en mer specialiserad idrott. De menar också att tjänsterna främst konsumeras av medelklassen. Det finns tecken på att barn- och ungdomsidrott ses som en vara som vilken som helst och som vissa har råd med och andra inte.

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar