Hem NYHETER Företagarnas privatekonomi har försämrats under coronapandemin

Företagarnas privatekonomi har försämrats under coronapandemin

Publicerat av: Redaktionen

Företagare har drabbats hårdare privatekonomiskt av coronapandemin än anställda.

Företagarnas privatekonomi har försämrats under coronapandemin 3Nästan var fjärde företagare uppger att de har fått en sämre privatekonomi nu än före pandemin, jämfört med var tionde för anställda. Det visar en undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna.

Företagare är också mer oroliga över sin ekonomi än anställda. Fyra av tio planerar att göra förändringar i sin privatekonomi och mer än var tredje företagare ser över sin konsumtion och sina levnadskostnader med anledning av coronapandemin.

Företagarna har större sparbuffert än anställda men har även använt den i större utsträckning

– Inkomsterna för företagare kan variera stort vilket gör att man ofta är mer sårbar i sin privatekonomi. Det är därför viktigt att företagare har ett sparande för att, vid behov, kunna jämna ut sina inkomster, säger Jörgen Kennemar, seniorekonom på Swedbank.

Företagare har ofta en större sparbuffert än anställda. Två av tre företagare uppger att de har mer än tre månadslöner efter skatt i sparbuffert, knappt hälften av anställda uppger att de har motsvarande. Men många företagare har även behövt använda sin buffert under det här året. 17 procent av företagarna har använt sin sparbuffert under coronapandemin jämfört med endast 6 procent bland de anställda. Med ett ökat nyttjande av bufferten samtidigt som nysparandet är något lägre jämfört med hos anställda minskar företagarnas marginaler. Trots detta uppger sex av tio företagare att de skulle klara sig ekonomiskt ett år eller mer om de skulle bli arbetslösa eller långvarigt sjuka jämfört med hälften hos anställda.

Se över trygghetslösningarna

Företagare behöver ta ett större ansvar än anställda för den egna ekonomiska tryggheten. – Genom sparande, försäkringar, juridiska avtal och medlemskap i a-kassa kan man skapa bättre förutsättningar för att öka tryggheten. Trots att det är relativt billigt att gå med i en a-kassa som en försäkring om man inte kan driva företaget vidare väljer många företagare att inte göra det, säger Jörgen Kennemar.

I en tidigare undersökning¹ som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Swedbank och sparbankerna uppgav endast fyra av tio företagare att de är medlem i en a-kassa jämfört med åtta av tio för anställda². Det finns också en skepsis hos företagarna kring vilket stöd de kan få från det allmänna trygghetssystemet. Åtta av tio företagare är tveksamma eller tror inte att de får det ekonomiska stödet de behöver vid föräldraledighet, sjukdom eller arbetslöshet³.

– Denna oro och det förändrade läget som coronapandemin fört med sig för många företagare är viktigt att väga in i den pågående utredningen om trygghet för företagare. Utan konkreta förbättringar finns det en stor risk att färre vågar satsa på företagande i framtiden, avslutar Jörgen Kennemar.

Relaterade Artiklar