Hem E-HANDEL Fler kontroller av arbetsmiljön i e-handeln

Fler kontroller av arbetsmiljön i e-handeln

Publicerat av: Redaktionen

Arbetsmiljöverket fortsätter den särskilda inspektionsinsatsen riktad mot e-handeln.

Fler kontroller av arbetsmiljön i e-handeln 3Nu går insatsen in i en ny fas med fokus på e-handlarnas lagerarbete och den hantering av paket som chaufförer av paket- och distributionsbilar står för.

– Vi ska besöka e-handlarnas egna lager och dessutom göra några kontroller av hur utlämning av paket i butik fungerar. Under insatsen inspekterar vi också arbetsmiljön för de chaufförer som kör distributionsbilar och levererar paket till utlämningsställen eller direkt till e handelskunderna, säger Eric Storbjörk, arbetsmiljöinspektör och projektledare för insatsen.

Ergonomisk utmaning

Inom e-handeln är det vanligt med tunga lyft och arbetsställningar som kan vara skadliga. Det gäller inte minst för de som arbetar som chaufförer och kör ut paketen.

– De typer av fordon som används är allt från små skåpbilar till större distributionslastbilar. Paketen kan dessutom i stort sett se ut hur som helst. Det innebär att varje last är unik och då kan det vara svårt att lasta bilarna på ett genomtänkt sätt som underlättar för chaufförerna i deras arbete. Det är en ergonomisk utmaning för de som ansvarar för arbetsmiljön och ett av de områden som vi ska granska under insatsen, säger Eric Storbjörk.

Chaufförerna kan också hamna i situationer där de riskerar att utsättas för hot och våld. För alla som arbetar med e-handel finns det dessutom en risk att höga krav på att hålla leveranstider skapar en ohälsosam arbetsbelastning.

– Vid våra besök hos e-handlare och företag som har distributionsförare anställda, för vi en dialog med arbetsgivarna om det systematiska arbetsmiljöarbetet. Vi ställer frågor om belastningsergonomi, ohälsosam arbetsbelastning, användning av teknisk utrustning samt hur de jobbar förebyggande med trafiksäkerhet. Vi tar även upp behovet av att e-handeln samordnar sina insatser för arbetsmiljön i hela kedjan, säger Eric Storbjörk.

Totalt 1 500 inspektioner och återbesök

Inspektionerna av e-handeln startade i augusti 2019 och pågår till december 2020. Hösten 2019 gjorde Arbetsmiljöverket 750 besök och återbesök på paketterminaler och utlämningsställen. Målsättningen är att göra ytterligare 750 besök över hela landet fram till december 2020. Totalt blir det alltså 1 500 besök och återbesök inom ramen för inspektionsinsatsen.

Arbetsmiljöverkets syfte med inspektionerna är att förbättra arbetsmiljön för de arbetstagare som arbetar inom e-handeln. Insatsen ligger i linje med regeringens arbetsmiljöstrategi. Av den framgår att det är nödvändigt med insatser för att uppnå ett hållbart arbetsliv och förebygga den arbetsrelaterade ohälsan och minska risken för att arbetstagare skadas eller slits ut.

Relaterade Artiklar