FDT System säljer affärsområdet Squid
Hem DETALJHANDEL FDT System säljer affärsområdet Squid

FDT System säljer affärsområdet Squid

Publicerat av: Redaktionen

FDT System, leverantör av butiksdatasystem som i första hand riktar sig mot detaljhandeln, har efter en strategisk översyn av verksamheten beslutat att avyttra affärsområdet Squid.

FDT System säljer affärsområdet Squid 2Squid är ett butiksdatasystem som i första hand inriktar sig mot dagligvaruhandel, fashion och fast food. FDT System är ett helägt dotterbolag till Elon Group AB publ. Köpare av verksamheten är Göran Johansson som fram till nu varit affärsområdeschef för Squid inom FDT System. Försäljningen innebär att FDT System kan fortsätta att fokusera på sin kärnverksamhet och utveckla sina lösningar gentemot detaljhandeln och Squid kan utvecklas i en positiv riktning på egen hand.

Christian Borell, VD på FDT System, förklarar bakgrunden:

”Under hösten har vi genomfört en strategisk översyn av vår verksamhet som har mynnat ut i att vi väljer att satsa mer på system och tjänster som inriktar sig mot detaljhandeln i allmänhet och fackhandelskedjor i synnerhet. Det gör att vi bedömer att FDT System och Squid utvecklas bättre var för sig som separata bolag. Det finns en stor potential i Squid som nu bättre kommer kunna tas tillvara på”.

Göran Johansson om förvärvet:

”Genom avknoppningen av Squid kommer vi nu kunna få möjlighet att ytterligare kraftsamla och satsa på våra kunder som är i behov av ett system som fokuserar på just deras branscher. Våra kunder kommer inte märka några större förändringar – det är samma personer som jobbar vidare med Squid som tidigare”.

Under hösten har affärsområdet Squid lagts i ett separat bolag och det nya bolaget kommer verka under namnet Squid Plus och VD och ägare till bolaget blir Göran Johansson. Överlåtelsen genomfördes januari 2019.

Relaterade Artiklar