E-handel flyttar till kanten av nätverken – ger bättre säkerhet och prestanda
Hem E-HANDEL E-handel flyttar till kanten av nätverken – ger bättre säkerhet och prestanda

E-handel flyttar till kanten av nätverken – ger bättre säkerhet och prestanda

Publicerat av: Redaktionen

Det finns flera tydliga skäl till att e-handelsföretag behöver flytta mer av sina lösningar för drift, datahantering, säkerhet och utveckling till kanten av nätverken.

Edgelösningar handlar inte längre bara om att samla in data från tusentals sensorer och maskiner.

Det är i kanten av nätverken som e-handelsföretag kan skapa de allra bästa kundupplevelserna, skriver John Agger, Principal Industry Marketing Manager på edge-specialisten Fastly

E-handel som baseras på digitala transaktioner blir allt mer normen för hur konsumenter handlar. Det ställer höga krav på dels cybersäkerhet, dels extremt höga prestanda. Det är två krav som till viss del är motsägelsefulla vad gäller att åstadkomma goda användarupplevelser. Enkelt uttryckt kan fler omfattande säkerhetsfunktioner innebära fler och större utmaningar vad gäller att säkerställa höga prestanda. Det finns en risk för att kundupplevelser blir lidande.

Cybersäkerhet är dessutom ett mångfasetterat område. Det handlar inte bara om renodlade säkerhetsfunktioner, utan också om att bygga förtroende, vilket är nödvändigt för att åstadkomma goda kundupplevelser. Det är mer troligt att en kund som känner sig trygg med att personlig information är säker vill inleda en långvarig relation med ett säljande företag, än att en kund som känner sig osäker vill göra det. En enstaka säkerhetsincident kan förutom juridiska och ekonomiska problem för ett företag även leda till försämrad renommé.

Att åstadkomma höga prestanda är inte heller enkelt. Komplexa tekniska plattformar och arkitekturer gör det svårt även för tekniskt framstående företag att säkerställa höga prestanda. Ett problem är att många e-handelsföretag förlitar sig på arkitekturer i vilka data hanteras centralt, vilket kan leda till långa svarstider för användare. Dessutom medför lösningar för att säkra transaktioner, till exempel för kryptering och autentisering, ytterligare utmaningar vad gäller prestanda.

Bakgrunden ovan pekar på tre saker som de flesta e-handelsföretag behöver ta tag i.

För det första behövs en uppgradering till en effektiv säkerhetslösning som inte motverkar prestanda och användarupplevelser. Det innebär bland annat att använda moderna brandväggar av senaste snitt (next-gen WAF, web application firewall). Äldre, lokalt installerade brandväggar kan medföra prestandaproblem när köerna med begärda kontroller växer.

Att implementera säkerhetslösningar i kanten av nätverken (edge) kan bidra till bättre prestanda. Men om säkerhetslösningar körs i ”andra nätverkskanter” än lösningar för e-handel och distribution av innehåll finns en risk för fördröjningar och prestandaproblem. Det blir helt enkelt för mycket nätverkstrafik. Lösningen är att integrera säkerhetslösningar med basapplikationerna (e-handel, visning av innehåll, etcetera).

E-handel flyttar till kanten av nätverken – ger bättre säkerhet och prestandaFör det andra behövs snabbare cykler för utveckling. Det handlar till viss del om bättre arbetssätt vad gäller hantering av projekt och resurser. Men den stora potentiella vinsten för många företag finns i att anamma moderna arbetssätt som bygger på tekniklösningar som körs i kanten av nätverken. Det leder till märkbara förbättringar av produktivitet och prestanda. Lösningar för kontinuerlig integration och utrullning (continuous integration, continuous deployment) är exempel på sådana moderna arbetssätt.

För det tredje krävs mer individanpassade lösningar, till exempel vad gäller visning av innehåll. Om data hanteras och applikationer körs i kanten av nätverken förbättras möjligheterna göra det i realtid. Det ger bättre förutsättningar för att bygga individanpassade lösningar, till exempel vad gäller vilket innehåll som visas för en användare på en e-handelsplats.

Konkreta exempel på lösningar som fungerar bättre närmare användaren, i kanten av ett nätverk, är bildoptimering och A/B-tester. Dessutom blir problem med fördröjningar (latency) mindre i största allmänhet.

Sammantaget pekar de nämnda tre åtgärderna för att allt mer av utveckling, drift, cybersäkerhet och datahantering flyttas närmare användarna (konsumenterna). Till kanten av nätverken, i stället för i stora centrala datacenter. Fastly beskriver den här trenden i rapporten ”Edge cloud strategies for ecommerce” som finns här.

 

 

 

 

Relaterade Artiklar