Hem NYHETER Dustin tar hållbarhetsarbetet till nästa nivå – klimatneutrala och cirkulära 2030

Dustin tar hållbarhetsarbetet till nästa nivå – klimatneutrala och cirkulära 2030

Publicerat av: Redaktionen

Nu lanserar Dustin, som är en ledande onlinebaserad IT-partner i Norden och Nederländerna, en ny strategi för hållbarhet och socialt samhällsansvar.

Dustin tar hållbarhetsarbetet till nästa nivå – klimatneutrala och cirkulära 2030 2

Henrik Lampa, hållbarhetschef på Dustin

Strategin, som sträcker sig fram till år 2030, fokuserar på tre områden; klimat, cirkularitet och social jämlikhet. Bland annat går man som första e-handlare i Norden ut med att företaget ska vara helt klimatneutralt till år 2030.

– Nu slutredovisar vi de mål vi satt upp fram till 2020 och det är dags att ta vårt hållbarhetsarbete till nästa nivå genom att höja ribban ytterligare, säger Henrik Lampa, hållbarhetschef på Dustin.

I den nya hållbarhetsstrategin har Dustin utgått ifrån tre globala utmaningar som hela samhället står inför idag: klimatförändringar, en ohållbar resursförbrukning samt sociala ojämlikheter. Strategin består av tre mätbara mål som innebär att Dustin 2030 ska:

  • vara helt klimatneutrala genom hela värdekedjan.
  • ha ett hundra procent cirkulärt erbjudande.
  • vidtagit sammanlagt hundra åtgärder för att ytterligare förbättra arbetet inom social jämlikhet.

– Rent konkret innebär våra nya mål bland annat att vi kommer att använda oss av klimatneutrala kundleveranser och förlägga vår produktion till fabriker som drivs av sol och vind. Vi kommer också att fortsätta satsa på cirkulära affärsmodeller där återanvändning av hårdvara är en mycket viktig del, säger Henrik Lampa.

Dustin tar också arbetet med mångfald och jämlikhet ett steg längre då det framöver inte enbart kommer att inkludera de egna medarbetarna utan vi kommer även ta ett större ansvar för hela leverantörskedjan, från fabrik till medarbetare.

– Vi tror på mångfald och inkludering där vi tar vara på hela talangbasen oavsett kön, ålder och bakgrund. Bara under de senaste fem åren har till exempel andelen kvinnor i Dustins koncernledning gått från nio procent till 50 procent. Samtidigt handlar social jämlikhet även om vilka rättigheter de anställda i våra leverantörers fabriker i Asien har, säger Henrik Lampa.

Med den nya hållbarhetsstrategin vill Dustin även inspirera andra företag i branschen att driva arbetet framåt och hjälpas åt att bidra till en positiv samhällsutveckling.

– Vi ser gärna att branschen samverkar mer då vi alla står inför samma utmaningar. För att få en ökad effekt tror jag att branschen har oerhört mycket att vinna på om vi blir ännu bättre på att samarbeta. För att vi på Dustin ska lyckas nå våra högt uppsatta hållbarhetsmål är vi helt beroende av andra aktörer i värdekedjan. Vi kommer därför att göra allt vi kan för att få med oss andra företag som delar våra värderingar och tillsammans göra den här resan, avslutar Henrik Lampa.

Dustin redovisar hållbarhetsresultaten på samma nivå som de finansiella resultaten och de granskas av bolagets externa revisor.

Relaterade Artiklar