Hem NYHETER Den cirkulära ekonomin ställer högre krav på hur företag hanterar returer

Den cirkulära ekonomin ställer högre krav på hur företag hanterar returer

Publicerat av: Redaktionen

Köp och släng-kulturen är på reträtt.

Den cirkulära ekonomin ställer högre krav på hur företag hanterar returer 2

Örjan Ekström, ansvarig för tillverkning och supply chain IFS

Fler och fler klimatmedvetna konsumenter vill förlänga sina produkters livslängd genom att reparera snarare än att kasta dem. Det ställer nya krav på IT-system hos tillverkare. Även om det är enkelt att hantera nya returvaror är det en helt annan sak att hantera returlogistik för varor som har använts. Något som blir allt mer viktigt eftersom 30 procent av alla e-handelsartiklar idag returneras, att jämföras med 10 procent av de varor som köps offline.

Enligt en studie i maj 2020 som publicerades i Journal of Sustainability Research har det skett en förändring i konsumenternas hållning till hållbarhet. Hållbarhet har länge ansetts viktigt hos konsumenter – men nu ändrar många även sina shoppingvanor. Detta skifte är av stor betydelse för näringslivet. Hållbarhet är inte längre en vision man bara pratar om eller gör feelgood-kampanjer om. Hållbarhet har blivit en konkret och viktig konkurrensfördel.

Det finns flera områden där företag kan vidta åtgärder för att minska sin klimatpåverkan. Du kan modernisera din produktionsutrustning och optimera produktionsprocesserna för att minska avfallet som uppstår. Du kan också samla in och återvinna material i ny produktion, som vi känner till från pappers- och förpackningsindustrin. Det förändrar produktens livscykel, och är relativt enkelt att hantera när processerna är på plats.

Returer kräver sin man

Det blir mer komplicerat när det handlar om produkter som kan repareras eller uppgraderas innan de på nytt skapar värde för konsumenterna. De flesta tillverkare är inte redo att hantera ett sådant flöde. I en undersökning som genomfördes av IFS 2018, bland ledande branschföretag, var det bara tio procent av deltagarna som svarade att deras mjukvaruinfrastruktur kunde hantera returlogistik “mycket bra”. 37 procent svarade att deras programvara helt hindrade dem från att ta hand om returlogistik på ett bra sätt.

Som tillverkare kan man inte stoppa huvudet i sanden och undvika att göra investeringar inom detta, eftersom konsumenter i allt högre grad kommer att returnera produkter som de inte vill kasta bort. Logistikexpert Bob Trebikcock har i analyser funnit att:

➔    År 2027 kommer värdet på returnerade produkter att närma sig en biljon USD.

➔    Cirka 30 procent av alla e-handelsartiklar returneras idag, att jämföras med 10 procent av de varor som köps offline.

➔    50 procent av de returnerade varorna kan inte säljas till fullpris.

När varan kommer i retur

Oavsett om en tillverkare får tillbaka en begagnad elektronikprodukt, en styrenhet för produktionsutrustning eller en mobiltelefon, utgör det ett antal utmaningar när det kommer till hantering. Vill kunden fortfarande behålla produkten? Bör en återbetalning ske, och ska detta gå direkt till kunden eller en tredje part som tar tillbaka produkten och förvarar den? Bör kunden ha en ersättningsprodukt eller ska den returnerade produkten uppgraderas? Det är betydligt mer komplicerat att hantera än nya produkter som returneras, som kan returneras direkt till lagret och återförsäljas.

Det blir ännu mer komplicerat när det gäller industriprodukter som behöver uppgraderas hos kunden. Detta resulterar i ett returflöde av reservdelar och komponenter, som ofta går igenom en tredje part som ansvarar för uppgraderingsarbetet. I detta fall måste tillverkaren både hantera inkommande returkomponenter och återbetala varje leverantör i förhållande till de avtal och policyer som gäller i varje fall. Många av de returnerade komponenterna kan behöva repareras och inspekteras, vilket innebär ännu en rad processer som ska hanteras.

Serialisering

I vissa fall återvinner tillverkarna kärnan i sin produkt. De demonterar och tar tillvara på reservdelar och mindre slitstarka komponenter, bygger om produkten och returnerar den till kunden. Ofta har kunden rätt att få tillbaka exakt samma delar efter uppgraderingen, vilket innebär krav för serialisering, så att servicekontrakt och garantier följs.

Resan mot en ansvarsfull, cirkulär ekonomi till nytta för klimatet görs inte över en natt. Men tillverkare med siktet inställt på framtiden förbereder sig redan nu. När det cirkulära tankesättet framträder påverkar det mer än bara returlogistikprocesserna. Produktdesign, materialval och hur produkter säljs kommer att förändras så att produkternas totala miljöpåverkan blir mindre och möjligheterna till reproduktion förbättras. Men returlogistik är förmodligen den mest universella disciplin som tillverkare behöver behärska.

Örjan Ekström, ansvarig för tillverkning och supply chain IFS

Relaterade Artiklar