Dahl logistik satsar på biogas och el – ett första steg för ett fossilfritt Sverige
Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGAR Dahl logistik satsar på biogas och el – ett första steg för ett fossilfritt Sverige

Dahl logistik satsar på biogas och el – ett första steg för ett fossilfritt Sverige

Publicerat av: Redaktionen

Under 2021 introducerar Dahl Sverige AB fyra biogasbilar och en elbil i samarbete med åkerier på olika orter i Sverige, som en del i den nationella Transportutmaningen.

De första bilarna, som drivs av biogas, började rulla i Stockholm redan under april. Målet är att alla transporter ska vara fossilfria senast år 2030 – och redan i år är Dahls plan helt fossilfria transporter i Stockholm.

Dahl Sverige har, som Sveriges ledande handelsbolag inom vvs, ett omfattande distributionsnät med leverans till cirka 2 300 orter i veckan. Transportutmaningen, som Dahl antog 2019, innebär att senast år 2030 endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter.

Dahls strategi bygger på att fordonsflottan ska ligga i linje med hur tillgången på fossilfria drivmedel kommer att se ut i framtiden, där en mix av olika teknikslag och bränslen behövs. Omställningen av Dahls transporter sker därför i långsiktiga samarbeten och nära dialog med bolagets transportpartner, åkerierna. För att hålla utsläppen låga optimeras dessutom körsträckor och körsätt med eco-driving.

Fordonsflotta med fossilfri teknik

– Vi har som ledande distributör i branschen ett ansvar i den omställning som måste göras. Som stor transportköpare är det viktigt att ställa krav men också att ge våra åkerier en trygghet i att investera i ny teknik, säger Jonathan Mankowitz, logistikdirektör på Dahl, och fortsätter: Därför kommer vi successivt att ställa om hela vår fordonsflotta så att merparten går på ny fossilfri teknik och allt mindre på fossilfri diesel; i dagsläget är det biogas och el som är tillgängligt.

Dahl blir även en av de första i byggbranschen som, inom kort med åkeriet Leja i Stockholm, kör en helt eldriven kranbil. Under året rullar vi ut fem nya bilar med fossilfri teknik, fyra som går på komprimerad biogas (CBG) och en som går på el, i samarbete med några av våra åkerier. Bilarna kommer att köras i Stockholm, Halmstad och Malmö och sparar mycket koldioxidutsläpp – totalt 124 tCO2 per år.

Målsättning: helt fossilfria leveranser i Stockholm 2021

Medan delar av Stockholmåkeriet Lejas fordon ersätts med teknik för fossilfri drift, tankas övriga bilar med HVO100. Målet är att Dahl från och med i år ska kunna erbjuda helt fossilfria leveranser i Stockholm. Något som är bra för såväl miljö som människor och efterfrågat av Dahls kunder.

– Redan under våren har två bilar satts driftsatts i Stockholm, och vi fortsätter nu att i samarbete med våra åkerier byta ut fler bilar. Allt för att nå målet med helt fossilfria transporter 2030, avslutar Jonathan Mankowitz.

Fakta om Transportutmaningen:

Sveriges riksdag är överens om att koldioxidutsläppen från transportsektorn i Sverige ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. För att visa vägen antar företag och organisationer Transportutmaningen, som innebär att senast år 2030 endast utföra och köpa fossilfria inrikestransporter. För att transporten ska räknas som fossilfri krävs, i enlighet med förslaget till EU:s förnybarhetsdirektiv, att drivmedlet ger en utsläppsminskning på 70 procent jämfört med fossila alternativ. De drivmedel som i dagsläget lever upp till det kravet är el, vätgas, biogas, HVO, FAME samt ED95.

Relaterade Artiklar