Hem NYHETER Coronakrisen tvingar fram nya lösningar i bilbranschen – när bilhandeln saktar in tar e-handelsinitiativen fart

Coronakrisen tvingar fram nya lösningar i bilbranschen – när bilhandeln saktar in tar e-handelsinitiativen fart

Publicerat av: Redaktionen

Coronakrisen har slagit hårt mot bilhandeln då kunderna håller i plånboken och inte längre vill ta sig ut till bilhallarna.

Coronakrisen tvingar fram nya lösningar i bilbranschen – när bilhandeln saktar in tar e-handelsinitiativen fart 2

Tidler Stockholm, hösten 2019

I takt med att aktivitetsnivån faller satsar branschen nu stort på att ta bilhallen hem till kunden. Detta bekräftas av ledande personer bakom Wayke, Kvdbil, MRF och If. Tech-bolaget Tidler, ledande leverantör av hämta-lämna-tjänster för bilen, ser ett tydligt trendskifte.

Som leverantör av alla former av ”first & last mile”-tjänster för bilen har Tidler en unik position att kunna se trender för de olika flödena inom svensk bilbransch. I mer eller mindre realtid har man därmed god insyn i hur branschen mår och den utvecklingen som nu sker.

Isac Odqvist Goldman, grundare och VD för Tidler kommenterar:

Sedan Coronakrisens stora utbrott under mitten av mars har vi sett ett kraftigt fall i antalet transporter vi levererar mellan återförsäljarnas egna bilanläggningar.

Jämför man sista hela veckan innan utbrottet med första veckan i april ser vi att dessa transporter fallit med uppemot 35% vilket återspeglar det lägre antal bilar som köps och säljs.

Samtidigt har antalet initiativ för att ta bilhallen hem till dörren accelererat och hamnat högt på svenska bilbranschens prioritetslista. Denna trend är i linje med den utvecklingen man ser inom bilbranschen i flera andra länder. Framförallt är det hemleverans av nya och begagnade bilar, hämta-lämna-service i samband med olika typer av verkstadsärenden och upphämtning hemma av bilen man vill sälja som ökat markant sedan Coronakrisens stora utbrott. Även provkörning hemma är något som börjar komma mer och mer.

Isac fortsätter:

Våra slutkundsorienterad tjänster där vi tar bilhallen hem till kunden har verkligen tagit fart i spåren av Coronakrisen. Utöver att det bidragit till att vi kunnat bibehålla en tvåsiffrig tillväxttakt avseende totalt antal körningar levererade har det även resulterat i att vi sett ett omfattande skifte i vår produktmix. I februari utgjorde transporter mellan bilanläggningar en majoritet av de körningar vi levererade, till skillnad från perioden mitten av mars till mitten av april då vi såg en klar övervikt av slutkundsorienterade tjänster.

Wayke och Kvdbil är två aktörer som båda samarbetar med Tidler och som satsat under Coronakrisen, bl a genom lansering av hemleverans i flera städer.

Martin Fransson, VD för marknadsplatsen Wayke kommenterar:

Med anledning av Coronakrisen har vi sett en enorm efterfrågan från Sveriges Bilhandlare på vår tjänst Köp Online. Vi på Wayke håller just nu ett högt utvecklingstempo för att underlätta för bilhandlarna och deras kunder i det digitala köpet. Denna veckan lanserar vi hemleverans på Wayke Köp Online. Tidler är då den givna partnern som vi rekommenderar till handlarna då de kan erbjuda helt anpassade och kostnadseffektiva helhetslösningar inom first & last mile som vi inte sett att någon annan kan erbjuda.

Robert Larsson, Chief Operations Officer på Kvdbil kommenterar:

Kvdbil har en ”global” syn på hur begagnathandel bäst bedrivs idag. Vi har sedan 2003 effektivt, sålt och levererat bilar över hela landet. I takt med att kundvärden som enkelhet, snabbhet och trovärdighet ökar, arbetar Kvdbil kontinuerligt med att vårt logistikerbjudande fortsatt ska ligga i framkant, samtidigt som vi förenklar och snabbar på våra interna arbetssätt.

Att erbjuda transport även de sista milen är ett naturligt steg för oss för att skapa ökad kundtillfredsställelse. Vi har valt Tidler som vår mobilitetspartner, en viktig pusselbit på vägen mot morgondagens bilhandel.

För att möjliggöra utvecklingen av distanshandel inom bilbranschen har även MRF arbetat under högtryck sen Coronautbrottet för att bistå branschen med de blanketter, avtal och villkor som krävs för en trygg distanshandel, både för handlare och kund.

Klaus Silfvenius, bilhandelsansvarig på Motorbranschens Riksförbund kommenterar:

På MRF var vi redan innan Coronakrisen långt gångna i arbetet att ta fram den juridik och de villkor som ska gälla vid distanshandel med syfte att förbereda branschen för digitala köp och tjänster som hemleverans. Givet det enormt ökade intresset vi sett under de senaste veckorna från Sveriges bilhandlare har vi behövt accelerera det arbetet för att komma helt i mål. Nu finns allt på plats som behövs för en fungerande distanshandel och vi lägger nu mycket tid på att guida alla de handlare som är angelägna att komma igång för att fortsätta kunna sälja bilar.

En aktör som tidigt såg e-handelstrenden komma inom bilbranschen är försäkringsbolaget IF. Redan 2017 gjordes satsningen att ta fram marknadens första flytande motorfordonsförsäkring ämnad för hämta-lämna-service, då med syfte att kunna försäkra Tidlers kunders fordon. Vid en eventuell skada är det således inte kundens försäkring som belastas.

Samarbetet har sedan dess avancerats och idag tillhandahåller IF en helt unik digital försäkringslösning där man tar betalt för det exakta antalet minuter som Tidler bär ansvar för sina kunders bilar. Lösningen är möjlig på grund av Tidlers digitala plattform och den totala spårbarheten man har i att kunna följa alla uppdragen i realtid inklusive att se hur förarna faktiskt kör.

Andreas Borvall, kundansvarig If kommenterar:

Tidler visade tidigt att man på ett unikt sätt kunde möta bilägarens höga kravbild såväl digitalt som fysiskt för att kunna leverera en komplex tjänst som hämta-lämna-service. För att paketeringen till slutkund ska kunna möta denna kravbild är det då viktigt att bilarna som hämtas och lämnas är försäkrade av en trygg part som oss och att ägaren av bilen ska drabbas så lite som möjligt utifall en skada skulle inträffa.

Andreas fortsätter:

Tidler uppfyller våra krav för den försäkringslösning vi tagit fram givet deras högkvalitativa leverans över tid och den totala spårbarheten de har för varje uppdrag.

Relaterade Artiklar