Hem NYHETER Corona-pandemin förändrar arbetet med försäljning och marknadsföring

Corona-pandemin förändrar arbetet med försäljning och marknadsföring

Publicerat av: Redaktionen

Drygt 6 av 10 chefer inom sälj och marknad har gjort stora förändringar i sättet de säljer på under Corona-pandemin.

Corona-pandemin förändrar arbetet med försäljning och marknadsföring 3Likaså anger ca 50 procent av dessa chefer att de gjort stora ändringar i sin marknadsföring på grund av Corona-krisen. Endast 6 procent av respondenterna har angivit att en ändring i marknadsplanen varit bland de tre mest prioriterade frågorna under den första månaden, då pandemin fick en stor påverkan på affärslivet. I stället har frågor om kostnader, personalens hälsa och befintliga kunder varit högst på agendan, detta visar en färsk Novus undersökning utförd på uppdrag av Bisnode.

Mot bakgrund av Corona-krisen har 30 procent av de tillfrågade utökat sin merförsäljning till befintliga kunder och 29 procent har kommit att använda sig av nya försäljningskanaler. Ett verktyg som 22 procent av respondenterna använder sig av för att nå nya kunder är att skicka nyhetsbrev, där anmärkningsvärt nog endast 21 procent säger att de använder sig av Corona-anpassade erbjudanden.

– Corona-pandemin har påverkat hela samhället och det gäller nu att snabbt ställa om sina marknadsföringsinsatser och anpassa sitt erbjudande utefter det som efterfrågas säger Anna Albinsson, Chief Marketing Officer på Bisnode Group.

Anna fortsätter-

– För att sticka ut och nå sin målgrupp under Corona-krisen krävs att man jobbar datadrivet med sina kampanjer, samt aktualiserar det innehåll som man producerar.

För en av fyra har beslutsunderlag blivit mer baserade på erfarenhet och magkänsla. Motsvarade siffra bland högre chefer är 40 procent. En annan fjärdedel av respondenterna har gått i motsatt riktning och angett att deras beslutsunderlag kommit att bli mer datadrivna.

Relaterade Artiklar