BookBeat växte med 130 procent första kvartalet 2018
Hem NYHETER BookBeat växte med 130 procent första kvartalet 2018

BookBeat växte med 130 procent första kvartalet 2018

Publicerat av: Redaktionen

Streamingtjänsten BookBeat lanserades våren 2016 och intäkterna växte kraftigt helåret 2017.

BookBeat växte med 130 procent första kvartalet 2018 2Under första kvartalet 2018 fortsätter den starka tillväxten och intäkterna ökade med 130 procent i jämförelse med första kvartalet 2017*. Det första kvartalet 2018 har även den totala affären nått lönsamhet för ägaren Bonnier på den svenska och finska marknaden.

– Två år in på resan visar vi fortfarande en stark tresiffrig intäktstillväxt under första kvartalet samtidigt som de två första marknaderna redan har börjat leverera ett positivt bidrag till vår ägare. Målet är att bidra till en positiv utveckling för hela bokmarknaden det kommande decenniet. Att redan nu ha skapat en långsiktigt hållbar affär genom värdekedjan stärker oss inför det fortsatta arbetet, säger Niclas Sandin, VD BookBeat.

Majoriteten av intäkterna kommer från den svenska marknaden. Den finska marknaden ökade sin andel av intäkterna efter en väldigt stark start på det nya året. Det första kvartalet genomfördes även de första breda kampanjerna i Tyskland som medförde att den marknaden också började bidra med intäkter. Den brittiska marknaden där BookBeat avvaktar en fortsatt bred lansering till dess att fler förlag anslutit sig till tjänsten bidrog minst till intäkterna.

Lyssningen har blivit en del av vardagen

Över 90 procent av all konsumtion av innehåll i tjänsten under det första kvartalet 2018 var ljudböcker. Totala antalet lyssnade timmar ökade med 144 procent under första kvartalet i jämförelse med 2017. Orsaken är fler lojala användare där lyssnandet blivit en naturlig del av vardagen. Under det första kvartalet låg snittlyssningen för BookBeats användare över 20 timmar per månad.

– Majoriteten av BookBeats svenska användare har betalat för tjänsten i minst sex månader. Efter den tiden blir lyssningen en vana och en naturlig del av vardagen och förmodligen något man prioriterar över annan mediekonsumtion. Vi har även sett att längden på boken ofta har mindre betydelse för vana lyssnare som lätt tar sig igenom en bok på 20 timmar, säger Niclas Sandin.

De tre mest lyssnade författarskapen sammantaget på alla marknader under första kvartalet var internationella namn som J.K. Rowling, Jo Nesbø och Nora Roberts.

* BookBeats verksamhet drivs i flera dotterbolag inom Bonnierkoncernen och kommunicerar inte finansiell information externt. I syfte att beskriva verksamhetens och hela marknadens utveckling till externa intressenter kommuniceras istället främst procentuella förändringar där det är tillämpbart.

Relaterade Artiklar