Axfood förvärvar partihandelsverksamheten Bergendahls Food och ingår partnerskap med City Gross
Hem NYHETER Axfood förvärvar partihandelsverksamheten Bergendahls Food och ingår partnerskap med City Gross

Axfood förvärvar partihandelsverksamheten Bergendahls Food och ingår partnerskap med City Gross

Publicerat av: Redaktionen

Axfood förvärvar Bergendahl Food AB:s partihandelsverksamhet och stärker närvaron på den svenska dagligvarumarknaden. Förvärvet skapar skalfördelar, synergier och ökad konkurrenskraft. Genom ökad effektivitet, sortiments- och logistikförbättringar gagnar detta även partihandelskunder och Sveriges konsumenter. Därutöver inleder Axfood och Bergendahls ett strategiskt partnerskap avseende butikskedjan City Gross, där Axfood går in som minoritetsägare på 9,9 procent med option om en ägarandel upp till 30 procent. Axfood och City Gross ingår även ett långsiktigt leverans- och samarbetsavtal som kommer att stärka City Gross konkurrenskraft. Köpeskillingen uppgår till 1,8 miljarder kronor och i samband med transaktionen avser Axfood att göra en företrädesemission om 1,5 miljarder kronor för att bibehålla en stark finansiell position och handlingsutrymme framöver.

Axfood AB (”Axfood”) har genom Dagab Inköp och Logistik AB (”Dagab”) ingått avtal med Bergendahl & Son AB (“Bergendahls”) om att förvärva 100 procent av Bergendahl Food AB (”Bergendahls Partihandel”). Förvärvet skapar skalfördelar, kostnadssynergier och ökar konkurrenskraften. Genom ökad effektivitet, sortiments- och logistikförbättringar gagnar detta såväl partihandelskunder som Sveriges konsumenter. Axfood förvärvar också en minoritetsandel motsvarande 9,9 procent av aktierna i City Gross Sverige AB (“City Gross”), som en del i ett strategiskt partnerskap för att stärka City Gross position på marknaden. Därtill har Axfood ingått ett optionsavtal om att stegvis under en femårsperiod förvärva ytterligare aktier upp till ett sammanlagt ägande om 30 procent i City Gross. Dagab och City Gross har samtidigt tecknat ett 15-årigt leveransavtal som inkluderar ett samarbete kring bland annat sortiment och IT-infrastruktur. Transaktionen förväntas skapa synergier om cirka 200 miljoner kronor årligen som förväntas realiseras successivt under perioden fram till och med 2025. Exkluderat integrations- och transaktionskostnader förväntas förvärvet bidra positivt till Axfoods resultat per aktie från och med 2022.

– Vi är väldigt glada över att ha nått den här överenskommelsen med Bergendahls, som precis som Axfood har ett långsiktigt och värderingstyrt affärsperspektiv. Det finns en tydlig industriell logik i den här affären, som skapar förutsättningar för att stärka både våra och Bergendahls partihandelskunders konkurrenskraft. På butikssidan är jag imponerad över City Gross utveckling den senaste tiden, och övertygad om att vi genom vårt partnerskap ytterligare kan stärka City Gross position inom stormarknadssegmentet, där Axfood idag inte är verksamma, säger Klas Balkow, vd och koncernchef för Axfood.

– Affären skapar förutsättningar att expandera City Gross och stärka vår position på marknaden, vilket är en långsiktig satsning och en viktig del i Bergendahls koncernstrategi. Axfood är helt rätt partner för våra satsningar på City Gross framåt och vi ser mycket fram emot utvecklingen av vårt stormarknadskoncept. Partihandelskunderna kommer fortsatt bli väl omhändertagna tack vare att Axfood ligger i framkant när det gäller framtidens logistik, säger Lars Ljungälv, Bergendahl & Son AB:s koncernchef och vd.

Affär som skapar skalfördelar, synergier och ökad konkurrenskraft

  • Axfood fortsätter att genom Dagab långsiktigt bygga framtidens logistikstruktur och tillsammans med Bergendahls Partihandel förväntas ytterligare skalfördelar och kostnadssynergier uppnås över tid.
  • Med sammanslagen volym inom partihandeln stärks konkurrenskraften för såväl Axfoods egna kedjor som för externa kunder på den svenska dagligvarumarknaden.
  • Axfood tar genom partnerskapet med City Gross position inom stormarknadssegmentet på den svenska dagligvarumarknaden och ökar därmed koncernens närvaro och räckvidd.
  • Partnerskapet med Axfood stärker City Gross konkurrenskraft och skapar förutsättningar för vidareutveckling av konceptet och en ökad marknadsandel inom stormarknadssegmentet, vilket kommer City Gross kunder till gagn.
  • Förvärvet av Bergendahls Partihandel förväntas generera årliga kostnadssynergier om cirka 200 miljoner kronor som förväntas realiseras successivt under perioden fram till och med 2025, bland annat inom inköp, distribution, sortimentsoptimering, logistik och organisation.
  • Exkluderat integrations- och transaktionskostnader förväntas transaktionen bidra positivt till Axfoods resultat per aktie från och med 2022. Efter att integrationskostnaderna tagits, synergierna har börjat realiseras och hänsyn tagits till förväntade effekter från företrädesemissionen, förväntas transaktionen bidra positivt till resultat per aktie från och med 2023.

Relaterade Artiklar