Hem NYHETER Arval Beyond – den nya strategiplanen för 2020-2025

Arval Beyond – den nya strategiplanen för 2020-2025

Publicerat av: Redaktionen

Under 30 år, och tack vare stödet från BNP Paribas Group, har Arval framgångsrikt fokuserat sin expertis på fullserviceleasing.

Arval Beyond - den nya strategiplanen för 2020-2025 2

Arval Beyond – den nya strategiplanen för 2020-2025

Arval är nu starkt positionerat som en marknadsledare, med en genomsnittlig tillväxt för den leasade fordonsflottan på 7,4% under de senaste 5 åren och en imponerande tillväxt på 6,6 % i september 2020, trots Covid-19-pandemin.

Baserat på framgångarna med företagets tidigare femårsplan genomfördes en grundlig strategisk översyn under 2019. Resultaten bekräftade en tydlig förändring i kundernas förväntningar kring rörlighet och miljöpåverkan, samt att Arval är redo att utnyttja sin fulla potential och fånga dessa många möjligheter. Under de senaste månaderna har effekterna av den sanitära krisen bara gjort Arvals engagemang för denna förändring av affärsmodellen starkare. Med sin nya ambitiösa strategiska plan, utformad genom ett framgångsrikt testa och lära-tillvägagångssätt med erbjudanden och partnerskap som utvecklats i sina lokala enheter och tillsammans med dess kunder, ligger Arval steget före.

“Arval Beyond-strategin är en femårsplan som omfattar det här nya tankesättet, med en stark ambition: att inte bara stärka vår historiska affärsmodell utan även gå bortom den för att bli branschens riktmärke när det gäller hållbara mobilitetslösningar” säger Alain Van Groenendael, Chairman och CEO på Arval. ”Med denna nya plan är vi engagerade i att leverera en integrerad mobilitetsupplevelse för våra kunder, att ge dem stöd under energiomställningen, enkelhet genom uppkopplade och flexibla produkter och tjänster, samt att samarbeta för att skapa ett mervärde och innovativa erbjudanden med nya partners ”, tillägger han.

Den strategiska planen för Arval Beyond

Arval Beyond är en färdplan för företaget från nu fram till 2025 med ambitiösa mål. Dessa är:

 

  • Arvals tillväxt: 2 miljoner leasade bilar

 

  • Arvals ambitioner för CSR & energiövergången: 500 000 elektrifierade fordon i flottan, 30% minskning av koldioxidutsläpp jämfört med 2020 och att Arval ska förbli ett koldioxidneutralt företag.

 

  • En förändring av Arvals affärsmodell, från billeasing till ett bredare mobilitetskoncept, inklusive bilen: 100% av Arval-länderna kommer att föreslå hållbara mobilitetslösningar till sina kunder.

 

Bland de initiativ som har utvecklats för att uppnå dessa mål har fyra nya erbjudanden skapats för att tillgodose efterfrågan på nya lösningar för hållbar mobilitet, inklusive bilen:

  • 360° Mobility: 360° Mobility förvandlar Arval från ett bilcentrerat företag till ett mobilitetsföretag. Det säkerställer att Arval kan erbjuda alla sina företagskunder och deras anställda, i alla dess geografiska områden, med de hållbara och toppmoderna mobilitetsalternativ de behöver, såsom t.ex. e-cykeluthyrning, bildelnings- och mikromobilitetslösningar, MaaS-applikationer m.m. 2025 kommer 100% av Arval-länderna att erbjuda alternativa och hållbara mobilitetsprodukter eller tjänster.

 

  • Good for you, Good for all: Arval strävar efter att bli en ledande aktör inom energiomställningen och hållbarhet genom att hjälpa kunder att skydda miljön och skapa säkrare vägar. Med sina integrerade erbjudanden för elfordon lyfter Arval de begränsningar som vanligtvis associeras med elfordon, samt underlättar införandet av dem (leasing av elfordon kombinerad med e-cykel, möjlighet att byta till en förbränningsmotor under flera veckor per år, byta fordon mot alternativa energikällor mm). Förutom trafiksäkerhetsprogrammen erbjuder Arval en försäkringspremie för fordon utrustade med Advanced Driver Assistance-system, för att uppmuntra sina kunder att välja denna typ av fordon. Med Good for you, Good for all, kommer Arval att ha 500 000 elektrifierade fordon på vägen 2025, samt registrera en 30 % minskning av fordonsflottans genomsnittliga koldioxidutsläpp och 10 % minskning av dess totala olycksfrekvens.

 

  • Connected & Flexible: Arval utformar ett enklare och högt uppkopplat leasingerbjudande. Baserat på en kombination av ny teknik och tjänster, kommer det att bli möjligt för förare att gå in i en ny era av mobilitet med en mycket smidigare körupplevelse. Med Connected & Flexible-lösningen erbjuder Arval nya tjänster såsom automatisk betalning av gatuparkering, distansbokning av biltvättar, direktleveranser till bilen av paket som inte kräver förarens närvaro, röstassistenttjänster (för att t.ex. hitta ett garage eller bensinstation, eller begära assistans) m.m. År 2025 kommer mer än 80% av Arvals fordonsflotta att vara uppkopplad, samt erbjuda en bredare uppsättning tjänster för att göra förarens liv enklare.

Arval Inside: Sedan skapandet av Arval 1989 har partnerskap varit en del av företagets DNA, vilket började med banker och biltillverkare och nu sträcker sig till andra intressenter. Arval Inside är ett tankesätt: det handlar om att dela Arvals starkaste kompetensområden med utvalda partners för att gemensamt bygga berikande och innovativa mobilitetserbjudanden som passar perfekt till kundernas behov i ett ”win-win-win”-samarbete. År 2025 kommer 100% av Arval-länderna att ha tecknat framgångsrika partnerskap med internationella eller starka lokala aktörer.

Relaterade Artiklar