Är din verksamhet redo för framtidens tullhantering?
Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGARSÄKERHET Är era organisationer och IT-system redo för framtidens tullhantering?

Är era organisationer och IT-system redo för framtidens tullhantering?

Publicerat av: Redaktionen

Fram till 2025 ska tullhanteringen i Sverige och övriga EU-länder stödjas av nya IT-system som säkerställer en enhetlig digitalisering och kvalitet i olika länder.

Är era processer, organisationer och IT-system redo för framtidens tullhantering?

 Sverige är beroende av handel med andra länder. Under 2021 importerade Sverige varor och tjänster för 2 270 miljarder kronor och Sveriges totala varu- och tjänsteexport landade på 2 507 miljarder kronor.

Nu inför EU en ny förordning som kräver att alla EU-länder utbyter uppgifter på samma sätt och fastställer även att tullområdet ska vara papperslöst och helt elektroniskt senast 2025.

I Sverige innebär detta att dagens tullhantering vid import behöver anpassas till den nya EU-lagstiftningen. Redan idag lämnas merparten av alla importdeklarationer digitalt men i framtiden ska även kommunikation som är knuten till import ske digitalt. Denna utveckling inleddes i Sverige under 2019 och Tullverket kommer successivt införa ett antal nya IT-system under perioden 2020 till 2025. Det är därför viktigt att företag ser till att deras IT-system synkar med tullverkets system.

  • Genom att digitalisera tullhanteringen kan dataflödena ske obehindrat mellan företagen och Tullverket och mellan de många aktörerna i EU-ländernas varuhandel. Förändringarna påverkar inte bara tullmyndigheter utan även alla de svenska företag som importerar eller exporterar varor och för alla de logistikleverantörer som hanterar varor för sina kunders räkning, säger Ghassan Rassoul, nordisk Product Manager på Descartes.
Först ut är det nya importsystemet

För att säkerställa kedjan av enhetlig och automatiserad hantering av tulldeklarationer med nära integration till företagets affärssystem och med tullmyndigheterna i respektive länder har tullsystemet GCT från Descartes utvecklats. Systemet används av företag av varierande storlek för att bland annat underlätta omfattande varuflöden till och från distributionscenter runt om i världen. Nu har dessutom Tullverket godkänt Descartes tullösning för det nya importsystemet TESS, vilket är en del av de förändringar som kommer inom ramen för UCC (Union Customs Code).

Är din verksamhet redo för framtidens tullhantering?Tullverket har sedan tidigare meddelat att det gamla importsystemet kommer att fungera fram till den 31 december 2022, vilket innebär att alla förändringar måste vara implementerade innan årsskiftet. Till företagens hjälp har Descartes samlat alla nya processer och datum för de kommande förändringarna i en eBok.

Här kan du även ta del av tullverkets tekniska specifikationer.

 

 

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar