Ännu mer Tinder för varuägare och tredjepartslager! Nu ska utökas vi tjänsterna efter marknadens nya krav.
Hem E-HANDEL Ännu mer Tinder för varuägare och tredjepartslager! Nu ska utökas vi tjänsterna efter marknadens nya krav.

Ännu mer Tinder för varuägare och tredjepartslager! Nu ska utökas vi tjänsterna efter marknadens nya krav.

Publicerat av: Redaktionen

Nu har warehousefinder.se varit i gång i ett år. På warehousefinder.se möts varuägare och 3PLare för att hitta långsiktigt hållbara outsourcinglösningar av lagring, plock, pack och förädling i försörjningskedjan.

Marknadsplatsen har varit efterlängtad och har i dagsläget genererat ungefär 8000 möjliga matchningar.

Marknadsplatsen skapar en bättre vardag för såväl köparen som säljaren av lagertjänsten. En affärsprocess som inte alltid är enkel att få till.

”Vi har genomfört en omfattande undersökning, bland landets 3PLare över hur deras situation ser ut och var vi behöver stärka vårt erbjudande. Två områden sticker ut och dessa är möjligheten att hitta tillfälliga lagringsuppdrag och även att finna internationella kunder. Detta bottnar i de uttalade behoven av lagring på en säsongsbunden snabbrörlig marknad och varuägares behov av internationell täckning fast med korta ledtider. Det är fortfarande som Tinder för köpare av lagertjänster, så kallade varuägare, och tredjepartslogistiker som säljer tjänsten att hålla lager åt andra företag”, säger Anders Mesch, Styrelseordförande på Warehousefinder.se ”Fast numera i ett större geografiskt perspektiv och främst då med kortare tillfälliga lagringsuppdrag” fortsätter Anders.

Fakta visar att det i ungefär hälften av alla outsourcingaffärer finns missnöje med service, besparingar, teknik och kostnader. Detta missnöje känner vi på warehousefinder.se, att vi nu faktiskt gör något åt. En bättre vardag för såväl köparen som säljaren av lagertjänsten. Efter ett och ett halvt års kundundersökningar, produktutveckling och programmering och ett års drift är warehousefinder.se nu redo för nya tjänster.

Just nu startar vi en helt ny tjänst, integrerat i vårt intelligenta system. Vi är stolta över att kunna komplettera vårt system med det vi kallar för ”tillfälliga uppdrag”. Vi har fått veta att många logistikföretag har mer, eller mindre, ledig kapacitet över tid. Därför utvidgar vi warehousefinder.se från att hantera strategisk outsourcing till att numera också erbjuda matchning av tillfälliga lagringsuppdrag på upp till ett år.

Vi känner att vi fyller ett stort marknadsbehov här, och ser med tillförsikt fram mot vad detta kommer att ge för varuägare med kapacitetsbrist och för mindre logistikföretag som åkerier. Warehousefinder.se arbetar nu också för en internationell expansion men det kommer mer information om denna under hösten.

Tjänsterna kommer fortfarande att vara helt gratis för varuägare medan tredjepartslogistikerna, eller 3PLarna som de oftast kallas för, betalar en avgift per kvalificerad matchning som de väljer att öppna. Och det är just här som mycket av utvecklingen och paketeringen ligger. Dvs att via ett robust matchningsfilter endast ge kvalitativa matchningar.

”Hos 3PL företagen har vi blivit väl bemötta och ett flertal företag står i kö för att ansluta sig medan flera redan är med i nuläget” säger Anders Mesch, Styrelseordförande på Warehousefinder.se ”Man registrerar sina behov, volymer och säsonger där systemet matchar mot kapacitet och kunskap hos tredjepartslogistikerna som är registrerade på siten. Sedan kontaktar 3PLaren varuägaren och de tar affären vidare” fortsätter Anders ”Systemet säkerställer matchningen mellan leverantör och kund. Nu hoppas vi på att fler varuägare tar chansen och undersöker vilka fördelar som finns med att lägga, hela eller delar av, sitt lager hos en specialist. Samtidigt är vi spända på hur våra nya tjänster kommer att tas emot. Tjänsten är som sagt kostnadsfri för varuägare”, avslutar Anders.

Daniel Ekwall med många år i logistikbranschen och numera Professor i Textilt Management, vid Högskolan i Borås, säger: ”De flesta varuägare, har under en tillväxtfas eller liknande, upplevt att de tillfälligt saknar egen lagerkapacitet. Med Warehousefinders hjälp finns nu möjligheten att koppla samman utbud och behov samt tillfälligt hitta outnyttjad lagerkapacitet. Detta är ett smart sätt att skapa sig flexibilitet i den egna lagerkapaciteten samtidigt som detta leder till ett högre resursutnyttjande och mindre miljöpåverkan.”

Daniel Ekwall med många år i logistikbranschen och numera Professor i Textilt Management, vid Högskolan i Borås, säger: ”De flesta varuägare, har under en tillväxtfas eller liknande, upplevt att de tillfälligt saknar egen lagerkapacitet.

Ännu mer Tinder för varuägare och tredjepartslager! Nu ska utökas vi tjänsterna efter marknadens nya krav.

Med Warehousefinders hjälp finns nu möjligheten att koppla samman utbud och behov samt tillfälligt hitta outnyttjad lagerkapacitet. Detta är ett smart sätt att skapa sig flexibilitet i den egna lagerkapaciteten samtidigt som detta leder till ett högre resursutnyttjande och mindre miljöpåverkan.”

Teamet bakom warehousefinder.se uttrycker en vilja att göra lagerbranschen mer mogen och lönsam och satsar på ytterligare expansion under 2022-2023.

 

 

 

Relaterade Artiklar