Analysguiden: Varumärken en styrka
Hem NYHETER Analysguiden: Varumärken en styrka

Analysguiden: Varumärken en styrka

Publicerat av: Redaktionen

New Wave har utvecklats positivt under flertalet år.

Analysguiden: Varumärken en styrka 2Bolagetsaffärsmodell med en stor varumärkesportfölj inom företag och sport & fritid ger stora möjligheter för tillväxt i en allt mer digital värld. Vi initierar bevakning av aktien med ett motiverat värde på 70 kronor i vårt basscenario.

New Wave Group har sedan börsintroduktionen 1997 vuxit till ett bolag med en omsättning överstigande 6 miljarder kronor i årstakt. Bolaget fokuserar på att skapa, förvärva och utveckla varumärken. Primärt ska NWG koncernernen erbjuda produkter för profil- och detaljhandelsmarknaden. Tillväxten har kommit  både genom förvärv och organiskt tillväxt. De främsta varumärkena är Craft och Clique som var och en  omsätter drygt en 1 miljard kronor per år. Vi ser fortsatt stora möjligheter för bolaget att fortsätta att växa då de än så länge endast är dominerande i Sverige. Även om en stor del av omsättningen kommer från USA är den marknaden nästan orörd för New Wave.

Historiken med en större smäll i samband med finanskrisen 2008/9, har präglat  bilden av New Wave på marknaden vilket vi anser vara överdrivet. Mycket fokus har legat på det stora lagret som dock är en förutsättning för bolag med tyngdpunkten i profilbranschen relativt detaljhandeln generellt. Då bolaget är grossist främst inom profilbranschen där snabba leveranser är ett krav krävs det ett större lager för att leverera på bolagets uttalade strategi. Med ett lager byggt till största delen av basprodukter och med låg risk bör fokus snarare ligga på bolagets tillväxtmöjligheter, där teamware satsningen är särskilt intressant. Det senast rapporten för det fjärde kvartalet visar på ett stort självförtroende och understryker tillväxtmöjligheterna. Det är klart att ökad tillväxttakt kommer att påverka enskilda kvartal med högre kostnader men strategin har dock visat sig fungera bra. Vi ser New Wave som ett utmärkt alternativ i sektorn då beroendet av ren butiksförsäljning är lågt. Det spelar ingen roll för New Wave genom vilken kanal som försäljningen sker. Vi initierar bevakning med ett motiverat pris per aktien i basscenariot på 70 kronor och respektive 49,5 och 83,4 kronor för Bear- och Bullscenariot.

Relaterade Artiklar