Hem E-HANDEL Alfa Laval anpassar produkterna efter den nya e-marknadens behov

Alfa Laval anpassar produkterna efter den nya e-marknadens behov

Publicerat av: Redaktionen

E-handel och digital marknadsföring skapade ett nytt behov av digitalisering av Alfa Lavals produktstyrning.

Alfa Laval anpassar produkterna efter den nya e-marknadens behov 3Genom ett nära samarbete med Wipro gav Alfa Laval både full kontroll över den globala produktportföljen och ökad kunskap om sina kunder.

Det nära samarbetet mellan Alfa Laval och Wipro har gett en optimerad produktstyrning och ovärderliga kunskaper om kundernas beteende. Wipros arbete med optimering och digitalisering av verksamhetens produkthantering har lyckats så väl att Alfa Laval nu rullar ut lösningarna globalt.

Uppdaterad datahantering

Information och data om Alfa Lavals produkter har historiskt sett hanterats av medarbetarna i separata produktgrupper. Med digitala trender som e-handel och digital marknadsföring blev det dock tydligt att den traditionella tillgången till data inte skulle komma att fungera optimalt i framtiden. Alfa Laval beslutade därför att påbörja en resa mot ett ambitiöst mål som man valt att kalla One PLM (Product Lifecycle Management).

Projektets syfte var att ge verksamheten gemensam tillgång till all datahantering och produktstyrning – en viktig faktor när man som Alfa Laval bara i Danmark har en omsättning på 4,8 miljarder danska kronor per år. Man satte därför ihop team som fick i uppgift att definiera standarder samt skapa gemensamma affärsprocesser och modeller för produktarkitektur och verksamhetsdata. Wipro fick uppdraget att hjälpa till med utvecklingen av digitala lösningar för produktstyrning och datahantering.

Ny kunskap om kundernas beteende

– Efter fem års nära samarbete med Wipro har vi tagit fram i stort sett alla funktioner i en rad olika system, där alla utgår från de behov som finns hos teamen som arbetar med grundstrukturen i PLM. Wipro har bland annat utvecklat ett avancerat verktyg för omvärldsbevakning som ger oss bättre överblick över vår omfattande produktportfölj. Verktyget ger oss en bättre förståelse för vilka produkter som säljer, samtidigt som det ger mycket mer kunskap om kundernas beteende, säger Björn Wilhelmsson, chef för PLM-programmet på Alfa Laval

Rullas ut globalt

Alfa Laval har definierat gemensamma processer för produktutveckling och förändringshantering, där man har integrerat produktkonfiguration samt PLM- och ERP-system. Verksamheten har också infört så kallade assortment control-processer som identifierar produkter som blir liggande länge på hyllorna eller helt enkelt inte säljer.

– Genom den nya överblicken kan vi snabbare fasa ut produkter som inte säljer. I några fall har det lett till att produktutbudet har minskat med upp till 60 procent, säger Wilhelmsson.

Nu rullar Alfa Laval ut PLM-lösningarna till sina olika affärsområden världen över. Verksamheten har hittat en effektiv modell där Wipro sköter alla tunga lyft så att de enskilda affärsområdena kan fokusera på att få ut så mycket som möjligt av all information och data.

– När den stora uppgiften med implementering av PLM-lösningarna väl är avklarad räknar vi med att kunderna också märker av effektiviseringarna. One PLM har gjort oss mycket mer medvetna om hur produktdata kan vara en tillgång för verksamheten och hur viktigt det är att optimera dataanvändningen, säger Björn Wilhelmsson.

Björn berättar mer om samarbetet i den här filmen: https://www.youtube.com/watch?v=4S5g7LnRxxI

Relaterade Artiklar