Untitled 33
Hem UNDERSÖKNING 72% av konsumenterna säger nej till tidningsprenumerationer

72% av konsumenterna säger nej till tidningsprenumerationer

Publicerat av: Redaktionen

PLIPP har låtit utföra en digital undersökning i Sverige för att ta reda på ett snitt av hur många som idag faktiskt prenumererar på någon tidning, fysisk och/eller digital, med över 1600 svar i undersökningen.

Siffrorna borde chocka mediebranschen då hela 72% idag inte prenumererar på någon tidning. Endast 10% svarar att de prenumererar på två eller fler tidningar.

Carl-Henrik Zetterberg, ordförande i PLIPP, utvecklar:

Undersökningen förvånar inte och är i linje med våra egna undersökningar. Att det är så här ser jag främst två olika anledningar till:

– Ekonomi: Människor har inte ekonomi att prenumerera i stor omfattning, vilket vi också till stor del sett som en social fråga där äldre, barnfamiljer och speciellt ungdomar prenumererar i mindre omfattning.

– Valfrihet: Internetbeteendet är snabbt, ytligt och brett. Där vill vi kunna välja media, medan en prenumeration låser och begränsar. En prenumeration kan inte mäta sig med Internet som är världens största bibliotek. Varför bara få ta del av en liten del av utbudet? Varför inte demokratisera konsumtionen och tillfredsställa fler kundsegment?

Carl-Henrik fortsätter utveckla
Untitled 33– Innan Internet fick fotfäste i hemmen var det vanligt att man hade en prenumeration på en morgontidning. Ibland köpte man Expressen, Ibland Aftonbladet, ibland både och, ibland ingen alls. Vidare så hade nästan alla familjer någon eller några prenumerationer, barntidningar, intressetidningar, facktidningar, och så vidare. Nu är den fysiska marknaden döende och den digitala har medieföretagen inte anpassat sig till än, menar Carl-Henrik.

Sveriges största digitala tidning Aftonbladet har ca 15 gånger fler besökare än prenumeranter varje dag och motsvarande förhållande gäller för de flesta digitala tidningar. Alla ”tävlar” om att erbjuda attraktiva prenumerationer. Alla upptäcker samma resultat, att de jobbar i motvind och konkurrerar om att få en minoritet av Sveriges befolkning som kund, med blygsamma resultat att lyckas få och behålla betalande prenumerationskunder.

Mediaföretagen dras med storförluster och bör tänka till!

PLIPP har arbetat fram en lösning på prenumerationsutmaningarna, och möjliggör för tidningar att sälja artiklar på artikelnivå – med ett sekundsnabbt klick för t.ex. allt från 0,1 kr till 99 kronor.
Plipp är en plattform som gör det möjligt att göra affärer med alla sina läsare och med väldigt låga trösklar till köp. Till och med rätten att ångra köp för att minska click-bite problem eller bedrägerier omfattas.

Och “prenumerationer” är inte bortglömt med PLiPP affärssystem, som har en rak kommunikation med läsaren. När konsumenten har ett högre köpsnitt dagligen med Plipp, så informeras läsaren att det är mer lönsamt med en prenumeration. Plipp förser läsaren med information när hen läser färre artiklar som prenumerant och uppmanas se över utgifterna och övergå till att köpa enskilda artiklar.

Plipps plattform kan generera olika inkomster som potentiellt tillsammans överstiger prenumerationsinkomsterna för ett mediahus, förutom denna inkomst, blir nyttan en större plattform för att sälja annonsutrymme. Plipp har även fler tilläggstjänster i pipen, tex Plipp Reach och Plipp Search

Fakta om undersökningen 25 juli 2021

Totalt har 1.646 personer svarat. Deltagarna är från 18 år, där merparten är mellan 25-64 år.
Urvalet är från 550.000 läsare, som fått svara under 21 timmar. Avvikelse kan förekomma, men relevansen är fastställd.

Relaterade Artiklar