6 av 10 svenska företag: Sverige kontantlöst inom 10 år
Hem NYHETER 6 av 10 svenska företag: Sverige kontantlöst inom 10 år

6 av 10 svenska företag: Sverige kontantlöst inom 10 år

Publicerat av: Redaktionen

En ny europeisk undersökning visar att 6 av 10 (59 procent) av svenska företag bedömer att Sverige kommer att vara helt kontantlöst inom ett decennium.

6 av 10 svenska företag: Sverige kontantlöst inom 10 år 2Den kommande European Payment Report 2019 visar också att vart fjärde företag, 25 procent, tror att övergången till ett kontantlöst samhälle kommer att ha ägt rum redan inom 5 år.

I undersökningen, som har genomförts på uppdrag av kredithanteringsföretaget Intrum, har 11 856 företag i 29 europeiska länder intervjuats om betalningsbeteenden, företagsklimat och ekonomisk framtidstro.

I Sverige har 613 företag medverkat.

Det är inte bara i Sverige som en stor andel företagare anser att dagarna med sedlar och mynt är räknade. I hela Europa svarar i genomsnitt 48% av de intervjuade företagen att deras land kommer att vara kontantlöst inom 10 år. Sverige sticker dock ut som ett av de länder där företagare i störst utsträckning tror att omställningen kommer att ske under de närmaste åren.

– Svenska företag hör, tillsammans med sina motsvarigheter i Grekland, Irland, Rumänien och Belgien, till Europas mest framåtlutade i synen på hur snart omställningen till ett kontantlöst samhälle kommer att ske, säger Fredrik Backman, vd Intrum Sverige. I länder som Serbien och Estland tror istället tre fjärdedelar av företagen att ett samhälle utan kontanter ligger mer än tio år fram i tiden, eller aldrig kommer att inträffa.

När svenska företag tillfrågas om vilka konsekvenser man tror att det kontantlösa samhället kommer att medför uppger nära 4 av 10 (38 procent) att man tror att risken för cyberattacker kommer att öka.

Samtidigt tror bara var sjunde att ett kontantlöst samhälle skulle kunna leda till fördelar som effektivare betalningsrutiner eller förbättrad tillgång till transaktionsdata – vilket är betydligt lägre än det europeiska genomsnittet, där vart tredje företag har sådana förväntningar. En förklaring kan vara att Sverige redan har kommit förhållandevis långt i omställningen till digitala betalningsvanor. 

– Ett samhälle med enbart digitala transaktioner kommer sannolikt att medföra utökade möjligheter att handla på kredit. I takt med att olika former av avbetalningslösningar blir centrala, blir det som företagare allt viktigare att ha kännedom om sina kunders kreditvärdighet. För konsumenter kan omställningen å andra sidan innebära ett ökat eget ansvar att hålla koll på sin samlade betalningsförmåga, avslutar Fredrik Backman.

Relaterade Artiklar