ZetaDisplay: Ytterligare förvärv led i att konsolidera växande marknad
Hem DETALJHANDEL ZetaDisplay: Ytterligare förvärv led i att konsolidera växande marknad

ZetaDisplay: Ytterligare förvärv led i att konsolidera växande marknad

Publicerat av: Redaktionen

ZetaDisplay, som verkar inom digital skyltning och kommunikation, meddelade i september att man förvärvar det norska bolaget Liveqube.

Liveqube verkar inom kundanpassad strömmad musik till butiker och publika miljöer, där man designar musikkoncept för att optimera försäljning och kundupplevelse. Med anledning av detta förvärv följer här en intervju med Leif Liljebrunn, VD på ZetaDisplay:

Vad innebär det här förvärvet, där ni breddar verksamheten till att omfatta kundanpassad musik, för ZetaDisplays möjligheter att fortsätta växa på marknaden inom digital skyltning och kommunikation? 

– Vi breddar vårt befintliga erbjudande och öppnar i och med

ZetaDisplay: Ytterligare förvärv led i att konsolidera växande marknad 1

Leif Liljebrunn, VD på ZetaDisplay

detta dörren för nya typer av kunder. Vi har tidigare jobbat med ljud till filmer som visas i butiker, nu lägger vi till en dimension genom att även inkludera musik. För att arbeta med musik i butiker krävs rätt kompetens för att sätta samman musiken och den behöver anpassas från morgon till kväll utefter kundernas vanor. Det kan även handla om en viss musik för en viss vecka, eller val av musik beroende på vad butiken fokuserar på för tillfället. Det här kompletterar vårt erbjudande bra, då vi träffar många kunder inom retail som är intresserade av att arbeta mer med musik i butiken. Köpet av Liveqube ger oss dessutom större möjlighet att träda in på fashion-området, som är den stora marknaden som väntar för oss efter dagligvaruhandeln.

Kan du berätta om vilka synergieffekter som kommer att uppnås? 

– Liveqube kommer att integreras i samtliga länder inom ramen för vår befintliga organisation. Detta ger oss ett bredare erbjudande till de kunder vi möter idag, och vill möta. ZetaDisplay och Liveqube arbetar mot samma typer av kunder och leveransen är skalbar då lösningen ligger uppe i molnet. Det innebär att ökade försäljningsvolymer leder till bättre ekonomiska resultat.

Liveqube har en kundlista med bl a 7-eleven, Birger King, Nordic Choice Hotels och DnB och hade för 2016 en EBITDA-marginal på 15,7%. För 2017 beräknas densamma hamna på ansenliga 25,5%. Varför tror du att man väljer att sälja i denna medvind och till just ZetaDisplay? 

– Vi är en av få leverantörer inom digital kommunikation till retail som är etablerade i mer än ett land. Att etablera sig i nya länder är ofta kostsamt och kräver investeringar, och små entreprenörsdrivna bolag saknar inte sällan vanan och kunskapen kring hur man gör entré på nya marknader. Då ser man ofta att det är betydligt smidigare och mer fördelaktigt att göra detta med hjälp av en större aktör, än på egen hand. Här kommer ZetaDisplay in och erbjuder den drivna entreprenören att fortsätta sin resa, tillsammans med någon som har erfarenheten att växa över landsgränser.

Sedan 2015 har ZetaDisplay förvärvat Marketmedia, ProntoTV, Seasam och nu Liveqube. Det är uppenbart att ni menar allvar med att konsolidera marknaden för digital signage, och att förvärvsstrategin för att uppnå detta är intakt. Vilka faktorer är viktiga när ni tittar på ett potentiellt förvärv? 

– Först och främst tittar vi på bolag som är lönsamma och har gjort en bra resa. Vi vill att de historiskt ska ha ökat sin försäljning samt lönsamhet. Sedan handlar det mycket om den eller de som driver verksamheten; att de är entreprenörsdrivna och kreativa. Sådana typer av bolag söker vi. Dess nyckelfigurer följer ofta med och fortsätter sträva mot höga mål i sällskap av ZetaDisplay efter genomfört förvärv.

etaDisplay är i en process för att genomgå ett listbyte från Nasdaq First North till Nasdaq Small Cap. Vad är motivet bakom den förestående flytten av bolagets stamaktie? 

– För det första är det positivt gentemot våra kunder att vara noterade på huvudlistan. Det indikerar att vi är ett väl etablerat bolag med bra processer och rutiner inom organisationen. När det kommer till framtida förvärv, så vill vi öka möjligheten att attrahera institutionellt kapital, i form av exempelvis småbolagsfonder. ZetaDisplay kommer att göra fler förvärv, och välkomnar att ägarbilden kompletteras med fler långsiktiga ägare, som vill vara en del av den tillväxtresa vi håller på att göra. Vi har inte velat spä ut aktien och tycker fortfarande att den är lågt värderad, men har kommit till en punkt där vi vill kunna få tillgång till en annan typ av kapital och bli ett tyngre bolag, så att säga.

Sedan hjälper listbytet oss i processen att ta in nya bolag i organisationen, då det förutsätter att vi har rutiner och strukturer som anstår ett bolag noterat på huvudlistan. Och då är det bättre att göra det redan nu, så vi är redo att växla upp. En annan aspekt angående listbytet är att det medför ett större “attention” kring bolaget och leder till en bättre likviditet i aktien. Vi ser gärna att aktien handlas i en högre volym än i dagsläget, vilket ger mer stabilitet och mindre volatilitet, samt att vi även vill få in fler aktieägare. Vi är på god väg mot noteringen på huvudlistan och är nöjda med processen så här långt.

Kan det vid ett kommande förvärv bli aktuellt med en riktad emission direkt till en institutionell aktör? 

– Absolut. Vi har till stor del lånefinansierat de förvärv vi hittills gjort. Skulle ett större förvärv vara aktuellt, så kan en riktad emission vara ett bra alternativ. Vid ett sådant scenario vore det en stor fördel att finnas på huvudlistan.

I november 2016 gav ZetaDisplay ut en preferensaktie till kursen 100kr och en direktavkastning på 9%. Den har sedan dess utvecklats positivt med en uppgång på ca 27% och ger idag en direktavkastning på ca 7%. Det är en ovanligt stark utveckling för att vara en preferensaktie, och tyder på att marknaden tror på bolagets finansiella förmåga framgent. Har du någon kommentar kring uppgången?

– Som du säger så tror marknaden på oss. Samtidigt har även vår stamaktie haft en kraftig uppgång. Men jag håller med om att det inte är ofta en preferensaktie utvecklas på det viset. Det jag kan kommentera är att jag tycker det är kul att investerare tror på oss och det vi gör.

Hur säkerställer ZetaDisplay att ni går främst i ledet för att utveckla kundupplevelsen i handeln? 

– Vi kommer att ligga i teknologins framkant och strävar efter att ständigt överleverera, för att kunna leva upp till de krav som ställs i en växande marknad under snabb förändring. Förvärvet av Liveqube är ett bra exempel på hur vi breddar oss och stärker vårt erbjudande. Vi forskar mycket kring hur vi ska optimera tekniken inom retail, men kan även tänka oss att förvärva bolag som arbetar inom ny teknologi för retail. Sedan handlar det om att ha kreativa själar i organisationen, som drivs av att ständigt söka ny kunskap och driva bolaget framåt. Vi har folk inom organisationen som kontinuerligt utför mätningar hos kunder för att kartlägga olika effekter. Du kan jämföra det med de som analyserar var på skärmen människor tittar på en hemsida. Vi gör egentligen samma sak, fast utifrån ett butiksperspektiv. En annan viktig del är att utbilda våra kunder i hur de ska få ut det mesta av vad ZetaDisplay erbjuder, så att de i sin tur kan öka sin försäljning.

Sneglar ni något på hur ett bolag som t ex Amazon agerar? 

– Det är jätteintressant att studera vad Amazon gör och ta impulser därifrån. Det är häftigt att se vad de med hjälp av teknologi har åstadkommit och vi kommer fortsätta följa bolagets utveckling noga. Det gäller att ta till sig och skickligt använda oss av all kunskap som är relevant inom vårt område. Vi ser inte ett bolag som Amazon som en konkurrent. E-handeln är inget hot mot oss, snarare är det en drivkraft att förbättra och anpassa retail gentemot dagens och morgondagens konsumenter. Vi ser en kombination mellan retail och e-handel som vägen framåt.

Var tror du marknaden ni verkar inom är om fem år, vilka trender ser du? 

– Utvecklingen går mot mindre butiker till ytan och det kommer bli viktigt att digitalt kunna visa upp ett bredare sortiment än vad den lilla butiken ifråga har på lager. Att så att säga få e-handeln att flytta in i den fysiska butiken. Vidare vad gäller framtiden så tror jag att de starka varumärkesleverantörerna i högre utsträckning kommer försöka styra konsumenterna mot sina egna sajter, samt till små butiker som bär varumärkets namn. Man försvinner lätt i mängden då ens produkter presenteras sida vid sida med de största konkurrenternas, hos exempelvis Sportamore.

Ser ni en möjlighet att etablera er hos en jätte som Adidas, ifall de bestämmer sig för att satsa hårt på konceptet att öppna småbutiker och/eller showrooms? 

– Absolut. Vi gör redan idag rätt stora tester med att bygga shop-in-shop-lösningar till flera varumärkesleverantörer. På så vis är det möjligt att worldwide kommunicera sitt varumärke i profilbutiker. Men även på återförsäljarnivå, där man på egen plats i butiken digitalt kan lyfta sitt varumärke. Denna typ av utrullningar är att vänta framöver. Vi räknar med att det här kommer vara en tillväxtmarknad för oss, att arbeta med varumärkesleverantörerna och skräddarsy koncept åt dessa. Då kan de kontrollera och styra sin kommunikation, oavsett var i världen kunden befinner sig.

Relaterade Artiklar