Webbplatser utan kontroll!
Hem E-HANDEL Webbplatser utan kontroll!

Webbplatser utan kontroll!

Publicerat av: Redaktionen

Nästan var fjärde svensk webbplats saknar mätbara mål enligt de ansvariga för webbplatserna.

Webbplatser utan kontroll! 2Det är även oklart för drygt en tredjedel till vem webbplatserna vänder sig till, dvs att det finns en målgrupp. Det visar Web Service Awards årliga rapport som mäter hur Sveriges webbplatser mår och utvecklas.

  • Med tanke på hur mycket information och pengar som läggs på webbplatser så är det konstigt att det 2017 inte är en självklarhet att veta varför webbplatsen finns och om nedlagda resurser ger någon effekt. Om man ska vara lite hård så saknar 4 av 10 webbplatser ett existensberättigande, säger Pierre Du Rietz, VD och chefsanalytiker på Web Service Award.

Trendundersökningen visar även att enbart 66 procent av webbplatsansvariga tycker att deras ledning prioritar webbplatsen.

  • Att det inte är högre är inte så konstigt med tanke på att 38 procent av webbplatserna inte har några mätbara mål. Varför ska en ledning prioritera något som de inte vet vilken effekt det ger? Man kan även fråga sig hur webb-mogna ledningsgrupperna är som inte ställer mer krav på att webbplatserna ska ge en effekt, säger Pierre Du Rietz.

Att det saknas mål och stöd/förståelse för webbplatsen visar även det enbart är 43 procent av webbplatsansvariga som tycker att de har de resurser som krävs för att driva sin webbplats.

Men allt är inte mörkt. Trendrapporten visar även att nästan var fjärde webbplats ska göras om under 2017. Tillgänglighetsanpassningen ökar i årets undersökning. Nu är 66 procent tillgänglighetsanpassade. 92 procent av webbplatserna är nu mobilanpassade. Webbplatserna får allt mer rörligt inslag. 85 procent innehåller nu filmer.

Övriga fakta från 2017 års trendrapport

Planerade förändringar: 88 procent av alla webbplatser kommer att genomgå planerade förändringar under det kommande året.

Sökmotoroptimering: 45 procent jobbar med att optimera sin webbplats för sökmotorer

Publiceringsverktyg/CMS: 37 procent av webbplatserna har en version CMSet som är fem år eller äldre.

Syfte: Endast 58 procent anger att det finns ett definierat syfte med webbplatsens olika undersidor.

Kvalitetssäkring: Endast 21 procent av webbplatserna tar hjälp av användarna för kvalitetssäkring.

Kvalitetssäkring: 45 procent anger att de har rutiner för språkgranskning/kvalitetssäkring av nya texter som ska publiceras på webbplatsen.

Statistik: Google Analytics behåller sin position som det i särklass ledande verktyget för utvärdering och statistik. Men bara 53 % av dem som använder det har utbildning för det och bara 33 % tycker att de har goda kunskaper om verktyget.

Sociala medier: 99 procent uppger att de har en eller flera sociala medier kanaler. Facebook sida är vanligast vilket 91 procent har. Instagram ökar kraftigast. 60 procent uppger i år att de har ett Instagram konto. 2016 var andelen 18 procent.

Web Service Awards trendrapporten om svenska webbplatser har genomförts sedan år 2006. Årets undersökning besvarades av 524 webbplatsansvariga på företag, statliga verk, kommuner, landsting och organisationer.

Rapporten finns att läsa och beställa här: http://www.webserviceaward.com/blog/2017/05/24/ny-trendrapport-hur-mar-sveriges-webbplatser-2017/

Relaterade Artiklar