Undersökning från AppsFlyer och YouGov
Hem APPAR Undersökning från AppsFlyer och YouGov

Undersökning från AppsFlyer och YouGov

Publicerat av: Redaktionen

Integritetsmedvetna svenskar tveksamma till att dela data med mobilappar

Apple släppte nyligen sin integritets-uppdatering iOS 14.5 som innebär att användare aktivt måste tacka ja för att dela personlig information med appar.

Tidigare var användare tvungna att proaktivt säga nej för att deras data inte skulle delas. Initiativet är positivt ur integritetsperspektiv, men det för samtidigt med sig nya utmaningar för varumärken som vill mäta och analysera sina investeringar i mobila marknadsföringskampanjer.

Ledande mobila mätföretaget AppsFlyer har tillsammans med YouGov frågat mer än 1 000 vuxna svenskar om deras attityder till integritetsfrågor på mobilen och vad de tycker om Apples senaste uppdatering.

Undersökningen visar bland annat:

  1. Mer än en tredjedel vill inte dela någon data alls med mobila appar. 

På frågan vilken slags information de tillfrågade kan tänka sig dela med appar, svarar 36% att de inte vill dela någon data alls, medan 34% bara vill dela basdata som till exempel kön och ålder. Minst villiga var de att dela platsdata och anonymiserad data kring deras aktivitet i appen.

  1. Mest villiga att dela personlig data med bank och finans-appar

När de fick frågan vilka appar de skulle lita mest på vad gäller personlig data, svarade 48% bank- och finansappar, följt av epost och meddelandetjänster. Det beror sannolikt på att de redan känner till och litar på många bankappar och delar känslig information med dem sedan tidigare. I botten hamnar appar för smarta produkter i hemmet, samt appar för hälsa och träning och gaming. En avgörande andel, 25%, litar inte på någon mobilapp alls, vad gäller personlig data.

  1. Bara 4% av svenskar har en negativ bild av Apples senaste integritetsinitiativ, men många känner fortfarande inte till den.

40% av svarande är positiva till Apples senaste integritetsuppdatering, men nästan lika många (37%) känner inte till förändringarna. Hälften av de över 60 år var omedvetna om uppdateringen, jämfört med bara 22% av 18-29-åringar.

  1. 35% betalar hellre för access till en app, än att låta dem följa deras aktivitet på nätet.

Många har spekulerat i att Apples senaste uppdatering kommer att påverka hur mobilappar kan tjäna pengar i framtiden. Intressant nog svarade över en tredjedel att de hellre kan tänka sig att betala för tillgång till en app, än att låta dem spåra deras aktivitet i andra appar och på webben. Återigen ser vi en klar åldersskillnad, där de över 60 hellre vill betala (46%) jämfört med bara 22% bland 18-29 åringarna.

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 21-24 maj 2021 har sammanlagt 1 011 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+ år i Sverige.

Relaterade Artiklar