Stabil tillväxt på utmanande marknad
Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGAR Telenor Sverige fortsätter att växa på mobilsidan

Telenor Sverige fortsätter att växa på mobilsidan

Publicerat av: Redaktionen

Telenorkoncernen offentliggjorde idag resultatet för det första kvartalet 2023.

Telenor Sverige fortsätter att växa på mobilsidan, drivet av såväl kundtillväxt som intäkt per kund.

Stabil tillväxt på utmanande marknadUnder kvartalet har det varit en fortsatt hög investeringsnivå i nätmodernisering och utrullning av 5G.

Telenor Sveriges tjänsteintäkter uppgick till 2 368 MSEK (2 242) och rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till 1 020 MSEK (1 010) under det första kvartalet 2023. Organiskt ökade rörelseresultatet (EBITDA) med 3,9 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Antal mobilabonnemang uppgick till 2 924 000, vilket är en ökning med 69 000, jämfört med samma kvartal föregående år.

Ökningen i tjänsteintäkter är främst hänförlig till fler mobilkunder och ökad intäkt per kund som ett resultat av den nya produktportfölj som lanserades i maj förra året. Även fastnätskunderna ökade under kvartalet, men denna ökning påverkas negativt av att kunder som använt äldre DSL-teknik lämnar. På företagssidan har intäkterna ökat som en följd av den nya portföljen för SME-kunder (små och medelstora förtag), samt leveranser av bland annat nätverkstjänsten SD-WAN, men det är fortsatt prispress på marknaden när kunder ser över sina kostnader.

– Året har börjat bra för Telenor trots den utmanande ekonomiska situationen med hög inflation, något som såklart påverkar både våra kunder och oss. Samtidigt är vi trygga i att kunna erbjuda ett bra nätverk och attraktiva tjänster. Vi ser stora möjligheter inom 5G på företagssidan och ett exempel på det är att vi levererar 5G-nätverk till alla IKEA-varuhus i Sverige, säger Bjørn Ivar Moen, vd för Telenor Sverige.

Telenor fortsätter sin nätmodernisering och utrullning av 5G-nätet. 5G-tekniken ger stora möjligheter för Telenor, både genom att kärnerbjudandet blir bättre och att det skapar möjligheter för nya lösningar för företag.

 

 

 

Relaterade Artiklar