Tekniksprångarna utvecklade en webbtjänst för utlåning av cyklar till Hogias medarbetare
Hem NYHETER Tekniksprångarna utvecklade en webbtjänst för utlåning av cyklar till Hogias medarbetare

Tekniksprångarna utvecklade en webbtjänst för utlåning av cyklar till Hogias medarbetare

Publicerat av: Redaktionen

Tekniksprångarna Gabriel och Magnus har under våren testat på livet som ingenjör på Hogia och fick under sin praktik i uppdrag att utveckla en webbtjänst för utlåning av cyklar som ska användas av Hogias medarbetare.

Tekniksprångarna utvecklade en webbtjänst för utlåning av cyklar till Hogias medarbetare 1

Tekniksprångarna Gabriel Karlsson och Magnus Erikson.

Att vara en cykelvänlig arbetsplats bidrar till ett mer hållbart resande.

– Nu blir det enklare för Hogias medarbetare att boka och låna en av företagets cyklar. Tidigare sköttes bokningen manuellt via servicedesken, men nu bokar man sin cykel direkt via webben. Det gör det mer inbjudande att välja bort bilen för att uträtta ärenden under lunchen eller ha kundmöten som är inom cykelavstånd, berättar Magnus Erikson.

– Vi har själva ansvarat för hela processen och lett alla moment, från behovsanalys och design, till funktion och användartester. Under hela resan har vi haft Hogias experter till vårt förfogande. Praktiken har varit utmanande och lärorik, det var länge sedan jag lärde mig så mycket under så kort tid, berättar Gabriel Karlsson.

Branschorganisationen IT&Telekomföretagen varnar för att den digitala sektorn kommer att sakna 70 000 personer med IT- eller digitalt relaterad kompetens inom en femårsperiod. Genom praktikprogrammet Tekniksprånget arbetar Sveriges arbetsgivare och regering tillsammans för att säkra den framtida kompetensförsörjningen inom tekniska yrken.

– Vi tar emot två praktikanter varje termin för att ge dem en möjlighet att upptäcka hur det är att arbeta med IT. Digitaliseringen som pågår medför att nästan alla företag har behov av kompetens inom IT och därför är det viktigt att arbetsgivare tar sitt ansvar för att inspirera unga till att välja att läsa vidare till högre tekniska utbildningar, berättar Yvonne Flink ansvarig handledare.

Magnus och Gabriel kommer att söka sig vidare till högskola och universitet.

– Under vår praktik har vi fått en bra inblick i vilka möjligheter som finns inom ingenjörsyrket, och vi båda är helt inställda på att läsa vidare. Här på Hogia har vi verkligen blivit en del av teamet och fått både frihet och ta eget ansvar i vårt arbete, avslutar Magnus.

Relaterade Artiklar