Skincity tar nästa steg mot seriösa hållbarhetsmål – räknar på klimatavtrycket
Hem NYHETER Skincity tar nästa steg mot seriösa hållbarhetsmål – räknar på klimatavtrycket

Skincity tar nästa steg mot seriösa hållbarhetsmål – räknar på klimatavtrycket

Publicerat av: Redaktionen

Inom ramen för Skincitys hållbarhetsarbete inleds nu en klimatberäkning av verksamheten som helhet, samt för utvalda hudvårdsprodukter ur det egna sortimentet.

Skincity tar nästa steg mot seriösa hållbarhetsmål – räknar på klimatavtrycket

kincitys COO Ylva Pagmén

Ambitionen är att med detta kunna sätta seriösa klimatmål och en åtgärdsplan, baserat på kunskap om verksamhetens och produkternas klimatavtryck.

Skincitys COO Ylva Pagmén om initiativet:

“Vi som e-handel har länge arbetat aktivt för att förbättra vår paketering och våra leveranser, exempelvis genom att erbjuda fossilfria leveransalternativ och förpackningsmaterial av 100% återvunnet material. Nu vill vi ta ett större omtag och har därför initierat en klimatberäkning av hela vår verksamhet. Vi ser mycket fram emot resultatet som ger oss möjlighet att skapa mätbarhet och relevanta mål med åtgärdsplaner som kan minska våra utsläpp ytterligare. Nu vill vi på Skincity göra förändringar som verkligen gör skillnad!”

Beräkningsarbetet genomförs tillsammans med hållbarhetspartnern Futerra.

”Ett seriöst hållbarhetsarbete bygger på kunskap. Vi har sett alldeles för få klimatberäkningar i just hudvårdsbranschen och här har Skincity en möjlighet att ta fram mer klimatsmarta hudvårdsprodukter och motivera sina kunder till att välja rutiner med ett lägre avtryck. En beräkning ger förutsättningar för ett förändringsarbete som kan ge genklang i hela branschen.” säger Futerras hållbarhetsstrateg Emma Enebog.

Fakta om klimatberäkningen:

  • Beräkningen baseras på Greenhouse Gas Protocol och kombinerar insamlade, bolagsspecifika data med standardiserade data för att få en detaljerad helhetsbild över hela värdekedjans klimatavtryck.
  • I klimatberäkningen av verksamheten innefattas direkta utsläpp från fossila bränslen i den egna verksamheten, indirekta utsläpp från inköpt energi i egna anläggningar samt från övriga källor, såsom produkter som säljs via webshopen, pendlings- och tjänsteresor, transporter, emballage, kontorsmaterial, och IT-utrustning.
  • Förutom verksamhetsberäkningen kommer även en produktspecifik beräkning att utföras på fem typiska hudvårdsprodukter från Skincitys egna varumärken.
  • I produktberäkningen ligger fokus på att kartlägga en enskild produkts bidrag till klimatpåverkan där hela värdekedjan – från råvara till avfall – innefattas. Även verksamhetens utsläpp ingår i beräkningen, men här redovisat i kg CO2 per produkt.
  • Tanken med produktberäkningen är att, på sikt, kunna ta fram ett klimatavtryck per produkt och att detta sedan ska kunna översättas från typprodukterna till hela produktutbudet.

Relaterade Artiklar