IT-säkerhet som tillväxtfaktor inom detaljhandeln
Hem DETALJHANDEL IT-säkerhet som tillväxtfaktor inom detaljhandeln

IT-säkerhet som tillväxtfaktor inom detaljhandeln

Publicerat av: Redaktionen

När insamlingen av personlig information om konsumenten blir allt viktigare ökar också riskerna för intrång och stöld av data. Omvänt kan företag som hanterar IT-säkerheten på rätt sätt skapa konkurrensfördelar.

IT-säkerhet som tillväxtfaktor inom detaljhandeln 1

I dag kan stora delar av säkerhetsarbetet automatiseras och effektiviseras utan att företag behöver bygga upp egna större avdelningar för IT-säkerhet.

Mer information än någonsin måste skyddas samtidigt som företag inom detaljhandeln bygger en stor del av sin verksamhet på förmågan att använda insamlad data på ett sätt som ger varje besökare anpassade erbjudanden. Kunden måste i sin tur kunna lita på säljarens förmåga att erbjuda en säker köpprocess – tillförlitlighet är avgörande. Allt striktare lagar och regler måste självklart också efterföljas.

I den här allt mer komplexa och krävande miljön räcker inte de lösningar som många företag hittills valt att använda. I stället krävs både ett nytt förhållningssätt och ny teknik.

LogRhythms white paper ”Security as a driver for retail growth” beskriver utmaningarna inom detaljhandeln men också företagens möjligheter att hantera IT-säkerheten på ett sätt som kan bidra till framgång och tillväxt.

Relaterade Artiklar