Hem NYHETER Så förbereder du din organisation för en omfattande cyberattack

Så förbereder du din organisation för en omfattande cyberattack

Publicerat av: Redaktionen

Vi lever i en värld där hotet från cyberattacker ständigt är närvarande.

Så förbereder du din organisation för en omfattande cyberattack 3Den exponentiella datatillväxten tillsammans med en pågående digitaliseringen har ökat möjligheten för nätkriminella att utföra attacker – och för att möta detta behöver företagen vara bättre förberedda än någonsin.

Verktygen som finns tillgängliga på Darknet – den ljusskygga del av internet där nätkriminella ofta beställer attacker – har blivit allt mer sofistikerade och tillgängliga. Det har medfört att skräddarsydda attacker på nationell nivå blivit mer frekventa. Storskaliga dataläckor är i dag vardagsmat i nyhetsrapporteringen.

Att agera i realtid på cyberattacker är att agera för sent. Att riskhantera kräver istället ett proaktivt snarare än ett reaktivt arbete. Ett enskilt intrång kan nämligen innebära spiken i kistan för ett oförberett företag.

Enligt rapporten Cyber Security Breaches Survey 2019 rapporterade en tredjedel av Storbritanniens företag att de drabbats av någon form av säkerhetsincident mellan 2018 och 2019. Bland de medelstora företagen var andelen 60 procent.

Att skydda organisationen mot en kritisk dataförlust kräver en strategi som utgår från att samtliga anställda är medvetna om riskerna – det här nämligen är inte ett område som är isolerat till IT-avdelningen. Genom att luta sig mot en robust strategi blir det enklare att identifiera bland annat vilka applikationer som är viktigast och hur lång tid det tar att återställa data vid en förlust.

För många leder ett omfattande säkerhetsarbete till en slags analysskräck, där man utgår från att alla data ska räddas. Men betänk hur du skulle agera om det skulle börja brinna i ditt hem; du hade förmodligen i första hand försökt få mig dig det mest primära. Säkerhet behöver bygga på samma typ av prioriteringstänk – genom att kartlägga dina mest verksamhetskritiska data och skydda dessa med alla tillgängliga medel minskar du risken att följderna blir katastrofala vid en större incident.

På den positiva sidan är det en process som kan simplifieras genom tjänster för dataskydd cybersäkerhet. Dessa kan etablera ett policy-drivet och automatiskt arbetsflöde där verksamhetskritiska data flyttas till isolerade miljöer och låser in dem. Det här kallas för cybervalv, och är ett fördelaktigt sätt att skydda organisationens mest känsliga information på. Tillsammans med en övergripande strategi och ett en ökad medvetenhet bland samtliga anställda är det ett oumbärligt verktyg om något skulle inträffa.

De allra flesta organisationer är medvetna om riskerna, men för att också kunna hantera dem krävs en långsiktig och robust strategi. Det gäller att täppa till de luckor som finns i dag – och som tillkommer allt eftersom nätkriminella raffinerar sina metoder. Genom att noga kartlägga och prioritera organisationens dataresurser är det möjligt att ligga steget före.

Relaterade Artiklar