Retargeting allt viktigare för bilindustrin
Hem UNDERSÖKNING Retargeting allt viktigare för bilindustrin

Retargeting allt viktigare för bilindustrin

Publicerat av: Redaktionen

Bilindustrin är en av branscherna där skillnaden mellan antalet som handlar på nätet kontra i butik är som störst.

Coronapandemin har dock förändrat inställningen till bilköp online och allt fler kan idag tänka sig att handla sin bil på nätet än före pandemin. Detta medför att det nu är hög tid för bilföretagen att arbeta mer aktivt med retargeting och på så sätt omvandla besökarna på hemsidan till faktiska kunder.

Coronapandemin har påskyndat digitaliseringen i samhället och i de flesta branscher har ehandeln
utvecklats i en rasande fart. Enligt flera analytiker inom ämnet har e-handeln utvecklats lika mycket under det gångna året som den skulle ha gjort de kommande tio åren om det inte vore för pandemin. I kombination med detta har även förtroendet för näthandeln stegvis ökat under de senaste åren.

Det ökade förtroendet för näthandeln syns även tydligt inom bilindustrin. Exempelvis visar en undersökning från Capgemini Invent att närmare 70 procent av deltagarna, från fem olika marknader, Kina, Indien, USA, Storbritannien och Tyskland är mer öppna för att handla sin bil på nätet idag jämfört med tiden före pandemin.

– Det är hög tid för bilindustrin att ta vara på möjligheterna som den nya marknaden efter pandemiåret medför. Tilliten för näthandeln är större än någonsin och vi har nu kommit till en punkt där det kommer bli allt vanligare att människor väljer att köpa sin bil på nätet istället för i butik. De aktörer inom bilindustrin som vill hänga med i utvecklingen måste tveklöst satsa mer på sin marknadsföringsteknik och retargeting än tidigare, säger Karolina Klijer, Business Development Director Nordics på RTB House.

Värdet av retargeting och att förstå sin konsument
Retargeting allt viktigare för bilindustrin1, Nio av tio personer använder internet för att samla på sig information inför sitt kommande bilköp. 2, En potentiell bilköpare besöker i genomsnitt fyra olika hemsidor för att jämföra priser, erbjudanden och samla på sig kunskap. 3, Efter att kunden besökt den första av fyra hemsidor kommer efterföljande tre med stor sannolikhet att ha annonser baserade på vad hen
intresserade sig för på den första hemsidan. För att gå vinnande ur kampen om kunden gäller det alltså att använda sig av en effektiv annonseringsteknik.

I ett sådant scenario är användandet av en utbredd retargetingstrategi och lösningar drivna av deep learning avgörande verktyg. Genom att bredda sin retargeting ökar man synligheten samtidigt som deep learning tar marknadsföringen bortom AI- och ML-lösningar. Annonseringen anpassas efter konsumentbeteendet och förbättrar effektmätningar som CTR
och CR.

Att köpa en ny bil är självklart inget beslut som tas på förhastade grunder och det är viktigt att inte pressa kunden för hårt i konverteringsfasen. Istället krävs det marknadsföringsverktyg som arbetar långsiktigt och för kundens bästa. Att använda sig av annonsering som ska generera en snabb affär är inte särskilt effektivt. Det är därför bättre för bilföretagen att använda sig av Full-Funnel-marknadsföring. Det innebär att konsumenten under beslutsfattarperioden exponeras för material från ett specifikt.

Relaterade Artiklar