Pulsen Retail drar igång innovationsworkshop
Hem NYHETER Pulsen Retail drar igång innovationsworkshop

Pulsen Retail drar igång innovationsworkshop

Publicerat av: Redaktionen

Pulsen Retail har genom det egna innovationsforumet Rapid Innovation Camp tagit fram en workshop där man med en enkel metod snabbt kan hitta lösningar på stora och små problem.

Pulsen Retail drar igång innovationsworkshop 1

Pulsen Retail drar igång innovationsworkshop

Innovationsworkshopen är baserad på intensivt frågeställande och har genomförts framgångsrikt på bland annat E-handelsdagen 7H.

Nu vill bolaget hjälpa företag och branschkollegor hitta kreativa sätt att tackla problem.

Inom forumet Rapid Innovation Camp har Pulsen Retail startat en innovationsworkshop i syfte att få människor och organisationer att snabbt hitta kreativa och nytänkande lösningar på problem och frågeställningar.

Andreas Thorén, CIO på Pulsen Retail, och Anna-Maria Petisme, doktorand vid Jönköpings Universitet är ansvariga för arbetet.

– Workshopen går ut på att reflektera kring ett faktum eller problem genom att utveckla sitt eget perspektiv på ett sätt man inte tidigare gjort. I praktiken innebär det att man ställer ett antal frågor i flera omgångar som man i en grupp resonerar kring. Tack vare andra människors tankar och idéer får man genast en helt annan förutsättning att komma vidare i den kreativa processen, säger Anna-Maria Petisme och fortsätter:

– Vi har genomfört workshopen på bland annat E-handelsdagen 7H med ett väldigt lyckat resultat. Vi hade runt 45 deltagare och fick fantastiskt bra feedback både under och efter workshopen, säger Anna-Maria Petisme.

Andreas Thorén och Anna-Maria Petisme har tillsammans arbetat fram metoden som till stor del är frågebaserad, vilket de menar öppnar upp tankar hos deltagarna bredare än om de bara hade låst sig vid problemet eller frågeställningen.

– Fördelen med vår innovationsworkshop är att alla personlighetstyper får utrymme i den kreativa processen. Den passar oavsett om man är extrovert eller introvert, eftersom alla får komma till tals. Personer med spetskompetens inom andra områden kan också tillföra idéer – ett perspektiv man kanske missar annars, men som är oerhört värdefullt och väldigt effektivt när man ska innovera, säger Andreas Thorén och fortsätter:

– Som en del i metoden får man bara ge positiv feedback till varandra i gruppen. Det är en lustfylld och lättsam övning som lämnar en positiv känsla i gruppen. Det kan också användas som teamworkövning för att skapa bättre samarbete.

Ämnen som engagerar inom retail

Under workshopen på E-handelsdagen var deltagarna uppdelade i blandade grupper där de fick resonera kring påståendet att vi svenskar slänger 80 miljoner kilo kläder per år. Ett faktum som både engagerar och upprör i retailbranschen.

-Vi fick många bra förslag på hur man skulle kunna hantera den här typen av problem. Det var fantastiskt att se hur många bra tankar och idéer som kom upp under den förhållandevis korta tiden – att människor som aldrig har träffats tidigare kan komma på relevanta förslag på lösningar på ett enormt problem på 40 minuter, säger Anna-Maria Petisme.

Men det är inte bara innovation inom företag som workshopen kan användas till. Anna-Maria Petisme menar att branschgemensamma problem även skulle kunna tacklas med metoden.

– Vi efterfrågar generellt ett branschsamarbete i Boråsregionen där vi ser att det finns så otroligt mycket kompetens inom retail. Alla är dessutom specialister inom olika områden, och tillsammans har vi stora resurser. Det vore ju fantastiskt om vi kunde sätta oss ner och diskutera områden som är gemensamma för oss alla, exempelvis logistik eller återvinning, för att visa att vi tillsammans i Borås verkligen är Sveriges retailmotor.

Ett bolag som satsar på innovation

Rapid Innovation Camp är Pulsen Retails innovationsforum där arbetet sker både inom det egna bolaget och tillsammans med kunder. Det syftar i huvudsak till att utveckla nya tankesätt och idéer till produkter och tjänster med affärsnytta för kunderna. Anna-Maria Petisme menar att workshopmetoden går att använda på olika typer av verksamheter för att skapa affärsnytta.

– Vi vill komma ut och hjälpa bolag innovera kring faktiska problem de har i sin verksamhet. Workshopen går att anpassa helt efter verksamhetens förutsättningar och behov, och metoden går att applicera på alla frågeställningar eller problem man vill hitta innovativa lösningar på, avslutar Anna-Maria Petisme.

Relaterade Artiklar