Hem NYHETER Nya generationens lönesystem ger stora resultat

Nya generationens lönesystem ger stora resultat

Publicerat av: Redaktionen

SoftOne designade sitt lönesystem med visionen att något måste göras annorlunda, något som på riktigt kunde skapa förändring för Sveriges löneadministratörer.

Nya generationens lönesystem ger stora resultat 2

Nya generationens lönesystem förändrar löneadministratörens roll i grunden

Genom att rita om ”lönekartan” kunde administrationen minska och genom att flytta en del av arbetet ut i verksamheten med hjälp av digitala verktyg kunde lönerollen förändras i grunden. Varje anställd tilldelas de rättigheter de behöver i sin tjänst för att själva kunna administrera sina tider, frånvaro och andra avvikelser. Ett helhetssystem där Schema, Tid och Lön är integrerat gör att administrationen bara behöver göras en gång.

SoftOnes Lönesystem utvecklades med målet att lönespecialisterna skulle kunna utnyttja sin kompetens på ett annat sätt genom att låta systemet göra jobbet åt dem. Ett lönesystem som kunde göra dem till lönecontrollers.

Resultatet blev bättre än vi kunnat tro

Genom att låta merparten av lönen att beräknas redan i tidssystemet, helt automatiskt, försvann mycket av det administrativa jobbet i lönesystemet. Lönecontrollern kunden fokusera på mer tankeintensiva processer och behovet för att justera allt som blev fel in blev mycket mindre.

Många positiva effekter

Verksamheten och ekonomiavdelningen kunde helt plötsligt se sin lönedata i realtid. Man fick helt andra möjligheter att följa upp sina siffror. Blev något fel kunde merpartern av justeringarna göras redan i tidsystemet. Och enbart där. Justeringarna slog automatiskt igenom i lönesystemet utan extra handpåläggning. Lönesystemet tog hänsyn till det nya förutsättningarna, återbetalade och justerade även bakåt i tiden. Lönecontrollern bevakar förloppet, men behöver inte göra något aktivt.

Den nya generationens löneroll

Mycket av de enformiga och tidskrävande arbetsuppgifterna försvann och lönerollen kunde utvecklas. Lönefunktionen blev med rätt digitala lönesystem extremt effektiv i jämförelse med traditionella system. Den klarade fler löner till en oförändrad arbetsbelastning. Verksamheten och ekonomin utvecklades dessutom bättre när lönedatan flödade snabbare.

Nya tider ställer nya krav

I dessa tider kommer trycket på företagen att hitta nya, bättre, billigare och mer digitala lösningar att accelerera – digitala system som skapar värden på riktigt. Landets lönechefer och lönefunktioner få ut mer av sitt arbete istället för att lägga all sin tid på administration. De kan och ska ställa andra krav idag, och vi möter kraven med SoftOne GO Lön.

Relaterade Artiklar