Ny utbildning svarar mot handelns behov
Hem NYHETER Ny utbildning svarar mot handelns behov

Ny utbildning svarar mot handelns behov

Publicerat av: Redaktionen

Digitalisering, globalisering och medvetna konsumenter innebär nya utmaningar för handeln.

Ny utbildning svarar mot handelns behov 2Nu startar en ny utbildning vid Högskolan i Borås som utbildar marknadsförare med kunskap om digitala verktyg som affärssystem, databaser och sociala medier.

Johnny Eriksson är HR-chef på Ellos Group och berättar vad han har sett för nya behov i branschen:

– Vi behöver marknadsförare och ekonomer med kompetens att verka på en internationell marknad och utifrån den digitala omställningen, säger han. (Hör mer om detta i filmen.)

Han tror att det därför kommer att finnas en stor efterfrågan på personer som har gått Kandidatprogrammet i internationell handel och IT, som den nya utbildningen heter.

Digitala verktyg på en internationell marknad

Mer informerade konsumenter och en allt mer global marknad ger upphov till nya utmaningar vid marknadsföring av varor och tjänster menar Daniel Hjelmgren, studierektor vid högskolan som är en av dem som tagit fram den nya utbildningen.

– Företags förmåga att hantera dessa utmaningar avgörs mycket av deras förmåga att i sin affärsverksamhet utnyttja olika digitala verktyg, denna förmåga är framför allt viktigt för företag som vill kunna verka internationellt. Den typen av förmåga får du om du går den här utbildningen, säger han.

Programansvarig är Håkan Alm, han håller med och lägger till:

– De som går utbildningen kommer också utveckla kunskap om handels villkor. I Borås finns många dynamiska handelsföretag i allmänhet och framgångsrika distanshandelsföretag i synnerhet. I utbildningen kommer vi dra nytta av den mångåriga erfarenhet och kunskap om handelns specifika förutsättningar som finns i regionens näringsliv, t.ex. med hjälp av gästföreläsningar och företagsnära uppgifter samt genom att erbjuda en speciell praktikperiod.

Möjligheter till internationellt utbyte

I den treåriga utbildningen appliceras traditionella företagsekonomiska ämnen som marknadsföring och ledarskap på näringens specifika förutsättningar. Detta kombineras med studier i hur IT-baserade informationssystem designas och används för att stödja och utveckla företags affärer, vilket är en central angelägenhet för alla handelsföretag. Möjligheter till internationellt utbyte utgör också en viktig del i att utbilda för den kompetens som efterfrågas, och här utgör högskolans etablerade relationer med universitet och högskolor utanför Sverige en viktig tillgång.

Relaterade Artiklar