Ny laddstation för ellastbilar i drift i Göteborgs hamn
Hem TRANSPORT-&-LOGISTIK Ny laddstation för ellastbilar i drift i Göteborgs hamn

Ny laddstation för ellastbilar i drift i Göteborgs hamn

Publicerat av: Redaktionen

Laddinfrastrukturen för tung lastbilstrafik fortsätter att utvecklas i Göteborgs hamn.

Genom ett samarbete mellan Göteborg Energi och Göteborgs Hamn AB finns nu ytterligare laddmöjligheter för tung trafik tillgänglig i hamnen.

Fyra laddplatser med upp till 350 kW kapacitet är nu driftsatta i vid Port Entry i hamnen.

Port Entry ligger mitt i godnavet Göteborgs hamn, och som namnet antyder fungerar platsen som entré till hela hamnområdet. Här passerar en stor mängd lastbilar varje dag och att erbjuda laddning för den växande andelen ellastbilar är en viktig del i framdriften för hamnens mål att minska hamnrelaterade växthusgasemissioner med 70% fram till 2030.

– På landsidan är en snabbare omställning av lastbilstrafiken en avgörande faktor. Från hamnens sida behöver vi se till att infrastrukturen möter behovet och helst ligger steget före. Laddstationen vid Port Entry passar väldigt bra in i det pusslet, säger Viktor Allgurén, innovationschef på Göteborgs Hamn AB.

Sedan ett år tillbaka finns även en laddstation vid Vädermotet i Göteborgs hamn som drivs av Circle K. Likt den nya laddstationen vid Port Entry är laddmöjligheterna publika. Det innebär att alla med laddningsbara fordon kan använda dem. Laddplatserna är dock anpassade särskilt för lastbilar.

– Att vi nu har två separata, publika laddstationer i hamnen är en viktig sak i sig. Det ger redundans i infrastrukturen samtidigt som att det på sikt kan hålla nere priserna för den som laddar, säger Viktor Allgurén.

Över en miljon lastbilar hämtar eller lämnar gods i Göteborgs hamn varje år. I hamnen har man under de senaste åren riktat ett särskilt fokus mot att skapa förutsättningar för en accelererad omställning av landtransporterna. Det har än så länge mynnat ut i en rad infrastrukturåtgärder och incitament för att öka takten. Utöver nya laddningsmöjligheter har det bland annat införts en särskild prioritet för ellastbilar i hamnens terminaler.

– Vi har sett en snabb ökning av antalet ellastbilar i hamnen, vilket är otroligt kul att se. Konkreta incitament och en snabbt framväxande laddinfrastruktur i hamnen har definitivt bidragit till den utvecklingen, säger Viktor Allgurén.

I och med de nya laddplatserna vid Port Entry minskar också platsens parkeringskapacitet. Idag är det tillåtet att stå parkerad i 30 minuter vid Port Entry. Ska man stå längre för vila eller annat hänvisas åkare som tidigare till andra platser, med fördel Circle K där uppställningsplatser finns.

– Det är något vi vill trycka på lite extra nu när kapaciteten minskar, fortsätter Viktor Allgurén.

Laddplatserna vid Port Entry är upprättade av Göteborg Energi. Göteborgs Hamn AB har identifierat just Port Entry som en strategiskt viktig punkt i hamnen där laddningsmöjligheter är både särskilt nödvändiga och lämpade.

Ny laddstation för ellastbilar i drift i Göteborgs hamn

– Användningen av fossila bränslen måste minska om Göteborg ska klara sina miljömål. Detta gäller inte minst lastbilstrafiken. Därför känns det riktigt bra att nu kunna erbjuda betydligt bättre möjligheter för lastbilar att ladda, på laddplatser som är särskilt anpassade för stora och långa fordon, säger Malin Flysjö, affärschef för el- och gashandel på Göteborg Energi.

 

 

 

 

 

Relaterade Artiklar