Framtiden är här – nu sorterar AI dina gamla kläder
Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGAR Nu blir dina gamla kläder sorterad av AI

Nu blir dina gamla kläder sorterad av AI

Publicerat av: Redaktionen

Second handmarknaden växer kraftigt i Europa, samtidigt som kapaciteten för att samla in och sortera kläder är kraftigt underdimensionerad.

Med hjälp av smart teknik och automation tar nu ett unikt svenskt innovationsprojekt an sig utmaningen med det växande klädberget – och öppnar upp för en effektiv och högteknologisk mångmiljardindustri inom second hand.

Idag hamnar omkring 80 procent* av alla insamlade textilier på soptippen eller bränns trots att åtminstone hälften skulle kunna användas igen.

Textilflödena i Europa är så stora och sorteringskapaciteten så låg att mängderna helt enkelt inte kan tas om hand på ett ansvarsfullt sätt ens idag.

– När EU:s nya avfallsdirektiv börjar gälla 2025 måste alla medlemsstater ha separat insamling av textilier. Det kommer att öka insamlingsmängderna markant. För att lösa det och se till att mer kläder kan gå till second hand-marknaden krävs bland annat storskalighet i sortering samt automation av textilflödena, säger Susanne Eriksson som är projektledare för ”AI för cirkulärt mode” på innovationsmiljön Wargön Innovation i Vänersborg.

I det nya projektet samarbetar forskare, secondhand-, innovations- och återvinningsaktörer för att med hjälp av artificiell intelligens, maskininlärning och automatisering utveckla sortering och värdering för second handkläder. Projektparternas förhoppning är att AI-stödet kan förvandla second handbranschen från manuell hantering med lågt förädlingsvärde, till en effektiv högteknologisk industri med potential att ge bättre lönsamhet för aktörer i branschen.

AI kan spela en viktig roll

– I dag är sortering av använda kläder ett mycket manuellt arbete. Med den ökande mängden textilier som vi kommer att behöva samla in behövs det att vi både automatiserar och digitaliserar processen för att kunna hantera dessa mängder textil i framtiden. AI kan spela en viktig roll i sorteringen för återanvändning och återvinning av textilier och bli ett stöd för det manuella arbetet, säger Anna Pehrsson, Recycling Solutions Lead på Texaid, ett utav Europas ledande organisationer för insamling, sortering och återvinning av begagnade textilier, beläget i Schweiz.

Framtiden är här – nu sorterar AI dina gamla kläderSecond handmarknaden globalt väntas växa kraftigt och fördubblas de kommande fyra åren jämfört med 2021, enligt uppskattningar**. Det innebär en global marknad på 77 miljarder dollar år 2026. I dag köper genomsnittssvensken 13 kilo nyproducerade kläder per år och slänger 7,5 kilo i hushållsavfallet under samma period. Om fler kläder får ett längre liv och förbränningen av kläder minskar bidrar det till att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser från textilindustrin.

Användas av många

Av den totala mängden insamlade kläder i Sverige går en mindre andel till second hand idag, men den andelen står för hela 90 procent av värdet av de insamlade kläderna. Övriga plagg får ett väldigt lågt värde, vilket innebär att ju större andel kläder som kan gå till second hand desto bättre för miljön och ekonomin. För kläder som ska säljas second hand krävs dock manuell sortering och värdering vilket är ett fysiskt krävande och dyrbart arbete. Dessutom är det svårt för en människa att på kort tid värdera varje plagg.

Det är här projektets lösning kommer in i bilden. Med hjälp av artificiell intelligens kan tiotusentals olika plagg kännas igen och de som värderar plaggen får ett bra beslutsunderlag för om plaggen ska gå till second hand eller inte.

Förhoppningarna är att databasen kan användas av de många aktörer som på olika sätt säljer eller hyr ut second handkläder idag.

– Det håller på att växa fram en ny yrkeskategori; textilsorterare och textilvärderare som bidrar till ökad professionalitet inom det textila hållbarhetsarbetet. Men det räcker inte för att hantera det enorma textilberg som insamlingsaktörer möter dagligen. Utvecklingen av AI-teknik vid en försortering innebär en betydande avlastning för sorteringspersonal då fokus kan läggas på den sista tredjedelen – hantering mot återanvändning vilket stärker den textila värdekedjan. AI-teknik kan också användas småskaligt i en lokal kontext där personer utanför textilvärdekedjan kan vägledas och ta rätt beslut och därmed bidra till en ökad återanvändningsgrad av textilier, säger Magnus Nilsson, hållbarhetsansvarig på Björkåfrihet.

Ensam i sitt slag i världen

Idag finns många öppna databaser för nya kläder, exempelvis används det för att förbättra online-försäljning av nyproducerade plagg. Något motsvarande för second handkläder finns inte, förrän nu. En testpilot med en specialdesignad fotostation har precis satts upp i Wargön Innovations anläggning i Vänersborg och de första testerna har inletts. Därmed tas det första konkreta steget mot att bygga upp en helt unik öppen databas, ensam i sitt slag i världen för second handkläder. Rent konkret innebär det att uppemot 30 000 bilder ska tas där varje foto på ett plagg sparas med information om varje plagg. Informationen som läggs in är allt ifrån vilket mönster, material och märke plagget har, hur noppigt ett plagg är, tänkbart pris och vilken modetrend det har. Databasen kommer sedan vara öppen och tillgänglig för den som vill bygga egna algoritmer.

– Att lära upp funktionella AI-modeller bygger på stora högkvalitativa datamängder som har förberetts noggrant. Det är precis vad vi vill göra i det här projektet, säger Farrukh Nauman, forskare på enheten Tillämpad AI och IoT på forskningsinstitutet RISE.

I projektet ”AI för cirkulärt mode” med intelligent sortering och värdering av second hand samverkar innovationsmiljön Wargön Innovation med forskningsinstitutet RISE, Sharetex (textilåtervinning) och second hand-branschen genom Myrorna, Röda Korset, Björkå Frihet och Texaid (Schweiz).

 

 

Relaterade Artiklar