NetOnNet och Komplett Group går samman
Hem E-HANDEL NetOnNet och Komplett Group går samman

NetOnNet och Komplett Group går samman

Publicerat av: Redaktionen

Fördubblar storleken – behåller varumärkena.

NetOnNet och Komplett Group går samman och bildar därmed en ledande e-handelsaktör i Norden för hemelektronik.

NetOnNet, Komplett och Kompletts dotterbolag Webhallen kommer att fortsätta verka som fristående varumärken. Varumärkena kompletterar varandra och med sina tydliga positioneringar kommer de att fortsätta att erbjuda attraktiva lösningar för sina kunder. Genom samgåendet förväntas synergier på minst SEK 200 miljoner på framför allt inköpssidan uppnås.

Avtalet innebär att Komplett Group förvärvar samtliga aktier i NetOnNet. Förutsatt att sammanslagningen godkänns av bolagsstämman i Komplett samt de norska och svenska konkurrensmyndigheterna blir NetOnNet en del av Komplett koncernen. Bolaget kommer fortsättningsvis att vara noterat på Oslo Börs.

NetOnNet och Komplett Group går samman

Kompletts vd Lars Olav Olaussen och NetOnNets vd Susanne Holmström

NetOnNet och Komplett Group har starka och kompletterande positioner med växande marknadsandelar på den expansiva marknaden för elektronik- och teknikprodukter. Som starka digitala spelare har bolagen goda förutsättningar att fortsätta att växa genom ökad e-handel och ökat intresse för hemelektronik på marknaden. Bolagen har stora nätbutiker baserade på skalbara plattformar, i kombination med fysiska upphämtningsställen.

Under 2021 hade de två företagen en samlad årsomsättning på SEK 18,5 miljarder och ett rörelseresultat (EBIT, justerat) på SEK 674 miljoner.

Efter genomförandet av sammanslagningen uppskattas företagens samlade marknadsandel i Norden uppgå till cirka 10 procent, omkring dubbelt företagens uppskattade respektive marknadsandelar i dagsläget.

“Komplett och NetOnNet passar perfekt ihop. Tillsammans får vi ännu fler kunder och därigenom också möjligheter till ännu bättre inköp, vilket gör att vi kan fortsätta erbjuda attraktiva priser. Nu breddar vi koncernens geografiska närvaro och skapar förutsättningar för ett ännu mer attraktivt erbjudande och den bästa kundupplevelsen”, säger Lars Olav Olaussen, vd på Komplett Group.

“Vi ser tydliga synergier mellan NetOnNet och Komplett. Båda organisationerna har ett mycket starkt kundfokus och sätter alltid kunden först. Vi har likheter i företagskultur och attityd, och vi kompletterar varandras styrkor. Vi vill göra samma sak som idag – samtidigt som vi blir dubbelt så starka”, säger Susanne Holmström, vd på NetOnNet.

Stordriftsfördelar och en starkare position för fortsatt tillväxt
Med sin nya storlek räknar Komplett och NetOnNet med att uppnå betydande stordriftsfördelar vilket kommer gynna kunderna. Synergierna uppskattas till minst SEK 200 miljoner på årsbasis, främst inom inköp, med en helårseffekt inom 24 månader efter transaktionens slutförande. Målet är att växa ytterligare.

NetOnNet och Komplett Group bidrar med sina respektive styrkor
Huvudägarna bakom Komplett Group och NetOnNet delar en gemensam långsiktig vision för bolaget. Avtalet mellan parterna är uppbyggt som ett förvärv där aktierna i NetOnNet förvärvas för motsvarande SEK 3 706 miljoner och NetOnNet blir del av Komplett Group jämte nätbutikerna Komplett och Webhallen. Lars Olav Olaussen blir vd för nya Komplett Group och Susanne Holmström fortsätter som vd för NetOnNet och kommer att ingå i Kompletts koncernledning som vice vd. Både koncernens huvudkontor och de tre affärsenheterna NetOnNet, Komplett och Webhallen behåller sina befintliga kontorslägen.

När Komplett förvärvar samtliga aktier i NetOnNet av nuvarande ägare, SIBA Invest, blir SIBA Invest även näst största ägare i Komplett ASA efter Canica Invest. Fabian Bengtsson tar plats i Komplett Groups styrelse som representant för SIBA Invest och kommer att tillföra värdefull expertis.

Sammanslagningen är villkorat av godkännande av Komplett Groups aktieägare och konkurrensmyndigheternas godkännande i Norge och Sverige.

 

Relaterade Artiklar