Med Circular Electronics Day ska elektronikprodukter få ett längre liv
Hem NYHETER Med Circular Electronics Day ska elektronikprodukter få ett längre liv

Med Circular Electronics Day ska elektronikprodukter få ett längre liv

Publicerat av: Redaktionen

Den snabba konsumtionen av elektronikprodukter ger upphov till stora mängder avfall och skadliga utsläpp.

Med Circular Electronics Day ska elektronikprodukter få ett längre liv 2Ändliga naturresurser bryts ur marken i rask takt och riskerar ta slut. Genom att använda produkterna längre kan privatpersoner och organisationer bidra till en mer hållbar framtid.

– I Sverige och andra välbärgade länder gör vi oss av med våra elprylar vid ”end of like” snarare än vid ”end of life”. Det finns välfungerande andrahandsmarknader men vi behöver sprida fler initiativ för att återanvända, uppgradera och återtillverka elektronikprodukter för de ska stanna i användarfasen så länge som möjligt, säger Hanna Ljungkvist Nordin, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Varje år produceras 50 miljoner ton elavfall världen över. Avfallet innehåller både värdefulla metaller och hälsofarliga ämnen som ofta släpps ut i naturen och påverkar människors hälsa. Mängden avfall som skapas vid tillverkningen är därtill långt mycket större. En bärbar dator ger till exempel upphov till 1,2 ton gruv- och metallavfall.

Miljöproblemen som uppstår i elektronikprodukternas spår är en följd av dagens linjära ekonomiska modell, där råmaterial bryts för att tillverka produkter som används under en relativt kort tid innan de kasseras. Den 24 januari uppmärksammas därför Circular Electronics Day, ett initiativ som syftar till att uppmärksamma miljönyttan med att ge elektronikprodukter ett längre liv. Bakom initiativet står IVL Svenska Miljöinstitutet, Blocket, Samsung, Elgiganten, Elkretsen, Chalmers Industriteknik, Inrego, Lenovo, Recipo och TCO Development.

Fem steg för att ge dina elprylar ett längre liv

  1. Köp begagnat. Och bidra till omställningen genom att efterfråga återbrukade produkter som är designade för återanvändning.
  2. Laga eller sälj. Genom att reparera produkten, radera gammal data och uppgradera den kan du använda den längre eller sälja den vidare.
  3. Köp kvalitet. Hög prestanda ökar möjligheterna att produkten kan användas längre.
  4. Köp hållbarhetscertifierat. Om du måste köpa nytt så välj gärna en produkt som är hållbarhetscertifierad enligt ISO-standarden 14024. Det innebär att kraven är omfattande, relevanta och täcker hela livscykeln.
  5. Återvinn. Lämna produkter som inte går att återanvända till återvinning, antingen på återvinningscentralen eller på annan insamlingsplats för elektronik. Många återförsäljare tar emot produkter för återvinning.

Dela dina tips och inspirera till återanvändning under hashtaggen #CircularElectronicsDay.

Relaterade Artiklar