Mastercard inleder samarbete med Göteborg & Co för att stötta besöksnäringen i regionen till en snabbare återhämtning efter pandemin
Hem TEKNIK & IT-LÖSNINGAR Mastercard inleder samarbete med Göteborg & Co för att stötta besöksnäringen i regionen till en snabbare återhämtning efter pandemin

Mastercard inleder samarbete med Göteborg & Co för att stötta besöksnäringen i regionen till en snabbare återhämtning efter pandemin

Publicerat av: Redaktionen

Nya insikter när det gäller trender kring konsumtionsmönster är avgörande för att besöksnäringen ska kunna återhämta sig och fortsätta utvecklas efter pandemin.

Därför har Mastercard och Göteborg & Co inlett ett samarbete för att skapa en unik digital plattform där Mastercard kommer att bidra med viktiga insikter kring sådana trender. Plattformens insikter kommer att utgöra ett viktigt beslutsunderlag för lokala aktörer inom besöksnäringen inför strategiska investeringar, såväl under som efter återhämtningen. Samarbetet är del av Mastercards fokus på att arbeta tillsammans med städer runt om i världen för ökad hållbarhet och inkludering.

”Människor är intresserade av att resa igen och vi har en enorm möjlighet att arbeta med både den offentliga och privata sektorn för att välkomna turisterna tillbaka och bygga upp en stark besöksnäring på lång sikt. Att ha den rätta informationen för att ta strategiska beslut är en viktig del av arbetet. Vårt samarbete med Göteborg & Co är ett utmärkt exempel på ett lokalt initiativ som vi också tror kan bli internationellt gångbart”, säger Malin Berge, Vice President Strategic Growth på Mastercard.

Besöksnäringen är en av de branscher som drabbats hårdast under pandemin och effektiva strategier för återhämtning är ett viktig fokus för den fortsatta utvecklingen. I samarbetet kommer Mastercard att tillhandahålla övergripande insikter baserat på aggregerad, anonymiserad aktivitet inom sitt nätverk, som tillsammans med insikter från andra källor kommer att göras tillgängliga i den nya plattformen. Lokala aktörer som restauranger, butiker och reseföretag, kan sedan använda plattformen som en del i arbetet med att få besökare att återvända till staden och regionen. Insikterna blir också viktiga för att kunna erbjuda en hållbar turism kopplad till innovation och upplevelser, som är ett fokus för Göteborg.

Redan förra året startade Göteborg arbetet med att utforma en gemensam plattform för besöksnäringen. Samarbetet med Mastercard är en viktig del av arbetet med att ta plattformen till nästa nivå, med ännu bättre beslutsunderlag.

”Genom arbetet med plattformen tar Göteborgs besöksnäring ett stort steg i sin digitala utveckling. Det kommer ge oss bättre insikter och beslutsstöd, vilket skapar större möjligheter för en stabil och hållbar återhämtning efter pandemin. Mastercard är en perfekt partner som kan bidra med erfarenhet från andra städer och nya insikter genom sin anonymiserade data”, säger Peter Grönberg, vd för Göteborg & Co.

Samarbetet har fyra olika fokusområden:

  • Skapa och utveckla en gemensam plattform med anonymiserad och aggregerad data
  • Leverera ökad insikt och kunskap om turism i Göteborg och aktörerna inom besöksnäringen
  • Informera beslutsfattande om turistutbud och investeringar
  • Skapa rätt förutsättningar för forskning, utveckling och innovation inom besöksnäringen

Relaterade Artiklar