Litium släpper Svensk B2B-Handel 2018
Hem E-HANDEL Litium släpper Svensk B2B-Handel 2018

Litium släpper Svensk B2B-Handel 2018

Publicerat av: Redaktionen

Nu är digital handel mellan företag en självklarhet

Litium släpper Svensk B2B-Handel 2018 1

Henrik Lundin, vd på Litium

För tredje året i rad släpper e-handelsplattformen Litium i samarbete med Svensk Digital Handel undersökningen “Svensk B2B-handel 2018”.

Med 599 respondenter är detta Nordens största undersökning om hur företag gör affärer i de digitala kanalerna. Och trenden är glasklar, svenska B2B-företag tror på digitala affärer och fortsätter växla upp sina satsningar i digitala kanaler.

Svensk B2B-handel 2018 visar hur intresse för digitala affärer och e-handel mellan företag fortsätter att öka. Större B2B-företag har fortfarande ett försprång i sina digitala satsningar framför de mindre företagen.

Parallellt ligger företag inom handel, partihandlare och grossister likväl som distributörer och återförsäljare, längre fram i sin digitalisering än tillverkande företag och framförallt konsult- och tjänsteföretag.

Henrik Lundin, vd på Litium, kommenterar årets rapport:

– Det är tydligt hur svenska B2B-företag börjar inse värdet av att göra affärer på nätet. I årets studie kan vi se hur frågeställningen i svenska B2B-företag flyttats från ”Ska vi sälja våra produkter digitalt?” till ”Hur ska vi gå till väga för att sälja på nätet?” Det är också spännande att svenska B2B-företag börjar testa nya externa marknadsplatser som säljkanal. Inte överraskande är det Amazon man ser som det mest intressanta alternativet.

Den viktigaste drivkraften för B2B-företagens satsningar på digital handel är att förenkla den egna administrationen och effektivisera försäljningen. På andra plats kommer målsättningen att öka servicegraden mot sina kunder, följt av ambitionen att öka försäljningen till befintliga kunder.

– Men förändringen sker inte över en natt. Precis som tidigare år toppas listan över vilka utmaningar B2B-företagen ser av tre faktorer: invanda traditionella rutiner och arbetssätt, bristen på intern digital kompetens och utmaningar att översätta komplexiteten i B2B-försäljningen digitalt. För att kunna dra nytta av fördelarna med ökad digitalisering måste företagen börja sin transformation, även om det är med små steg. Den som låter interna motsättningar vara ett hinder för digital tillväxt kommer inte överleva i det långa loppet, kommenterar Henrik Lundin.

Svensk B2B-handel i siffror

  • Studien visar på tydliga skillnader mellan olika branscher och storlekssegment. Medan 81 % av företagen inom parti- och grossisthandel och 74 % av distributörerna/återförsäljarna säljer digitalt gör endast 23 % av konsult- och tjänsteföretagen det. Tillverkande företag placerar sig mittemellan med 53 %.
  • 61 % av de företag som omsätter mer än 200 miljoner kronor erbjuder idag digital handel medan endast 24 % av de minsta företagen, med en omsättning under 20 miljoner, gör det.
  • Bland de företag som säljer digitalt syns en ökning i hur stor andel av för-säljningen som sker digitalt. Hos 43 % av de tillfrågade företagen står den digitala försäljningen i dag för mer än 25 % av den totala omsättningen. Motsvarande siffra 2017 var 31 %.
  • Den vanligaste försäljningskanalen är e-handel där kunder och återförsäljare loggar in för att lägga sin beställning vilket erbjuds av 53 % av företagen. 88 % av företagen förväntar sig att den egna digitala försäljningen kommer fortsätta öka framöver.
  • En tredjedel (33 %) av de B2B-företag som idag inte säljer digitalt planerar att göra det inom tre år.

”Svensk B2B-handel 2018” har gjorts i samarbete med Svensk Digital Handel och B2B-byrån Hägvall & Sjöman.

Rapporten släpps den 18 mars och finns att ladda ner på: svenskb2bhandel.se

Relaterade Artiklar