Hem NYHETER Kombinationen övervakning och feedback ger bäst beslutsunderlag

Kombinationen övervakning och feedback ger bäst beslutsunderlag

Publicerat av: Redaktionen

Genom att kombinera återkoppling från användarna med systemövervakning kan mjukvaruutvecklare få bättre kunskap både om systemens brister och om slutanvändarnas behov visar ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola.

Kombinationen övervakning och feedback ger bäst beslutsunderlag 3Företag undersöker kontinuerligt sina programvarusystem för att få kunskap om till exempel buggar i systemet och nya funktions- eller kvalitetskrav. Hittills har processen att samla in denna data inte varit optimal, vilket lett till att man missat viktig information.

I en avhandling i ämnet programvaruteknik visar Farnaz Fotrousi hur man kan samla in data om mjukvarusystem på ett sätt som underlättar för beslutsfattarna. Det hon föreslår är att kombinera information från systemövervakning med information från återkoppling av användarna. Den här kombinationen hjälper mjukvaruutvecklare att få ökad förståelse för slutanvändarnas behov samt för systemens brister och buggar.

I slutändan stödjer det föreslagna arbetssättet ett kontinuerligt arbete med produktkraven och därmed produktutveckling samt att informationen ger bättre vägledning i produktutvecklingsbeslut.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Måndagen den 15 juni 2020
Tid: Klockan 15:00
Plats: Disputationen sker digitalt via Zoom.
Använd följande länk: https://bth.zoom.us/j/62105736045

Relaterade Artiklar